Aktuality

ÚVAHA XXII. / „Akými očami sa pozerám?“

Podcast:

Evanjeliový príbeh 22. nedele v Cezročnom období nám umožňuje vidieť Petra – najpozoruhodnejšiu postavu, veľkého svedka a učiteľa viery – ako človeka z mäsa a kostí. S cnosťami a chybami, ako každý z nás. Musíme byť vďační evanjelistom, že nás realisticky oboznámili s osobnosťou prvých Kristových nasledovníkov. Peter, ktorý – ako čítame v evanjeliu 21. nedele – výborne vyznáva vieru a zaslúži si veľkú Ježišovu pochvalu a prísľub maximálnej autority v Cirkvi (porov. Mt 16, 16 – 19), no zároveň dostáva od Majstra aj ostré pokarhanie, pretože na svojej ceste k viere sa musí ešte veľa učiť: „Postav sa za mńa, satan! Si pre mňa prekážkou. Neuvažuješ ako Boh, ale ako ľudia.” (porov. Mt 16, 23).

Počúvanie Ježišovho pokarhania Petra nám dáva dobrý motív na spytovanie si svedomia našej kresťanskej osobnosti. Sme skutočne verní Ježišovmu učeniu až do tej miery, že skutočne zmýšľame ako Boh, alebo sa skôr prispôsobujeme kritériám a spôsobu myslenia tohto sveta? V priebehu dejín synovia Cirkvi upadli do pokušenia nasledovať myslenie tohto sveta, oprieť sa o materiálne bohatstvo, túžiť po politickej moci alebo spoločenskej prestíži; a niekedy sme viac zapálení pre svetské záujmy ako pre ducha evanjelia. Pred týmito skutočnosťami sa nám opäť vynára tá istá otázka: „Aký úžitok by mal človek z toho, keby získal celý svet a stratil svoj život?“ (Mt 16, 26).

Po objasnení týchto vecí nás Ježiš učí, čo znamená zmýšľať ako Boh: milovať s čímkoľvek, čo súvisí so zapretím seba samého v prospech blížneho. Preto nasledovať Krista znamená vziať na seba kríž. Jedná sa o  veľmi úprimné nasledovanie, pretože „s takým dobrým priateľom a takým dobrým veliteľom po našom boku, ktorý vystúpil predovšetkým preto, aby trpel, sa dá zniesť všetko. On nám pomáha, on nám dáva silu, on nikdy nesklame, on je skutočný priateľ“ (sv. Terézia z Avily). A…, keď je kríž znakom úprimnej lásky, vtedy sa stáva osvietením a znakom spásy.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie