Aktuality

VIANOČNÝ POZDRAV PROVINCIÁLA P. PAVLA KRUTÁKA SVD

Milí príbuzní, priatelia a dobrodinci,

Pri zobrazovaní udalosti Ježišovho narodenia nájdeme viacero výjavov. Je samozrejmé, že tam nikdy nechýba Dieťa Ježiš a jeho Matka. Často tam nájdeme pastierov a iných dobrých ľudí, ktorí sa mu prišli pokloniť. Na väčšine zobrazení je aj sv. Jozef, ako drží lampáš, palicu, či malého Ježiška v náručí. Jozef nie je pasívnou postavou, nie je pozorovateľ tohto všetkého, čo sa odohralo pri príchode Spasiteľa na svet. Zohráva aktívnu úlohu, robí všetko pre to, aby mu pripravil miesto narodenia. I keď sa nám môže zdať, že sa mu to nie celkom podarilo. Iste ho to veľmi bolelo, že nemohol spraviť všetko tak, ako by chcel, aby príchod Božieho Syna na svet bol naozaj dôstojný. Ale dal do toho všetko, aj snahu, aj schopnosti a využil všetky možnosti. Jozef bol muž činu. Manžel s milujúcim srdcom, a „starostlivý Ochranca Kristov.“

V týchto dňoch sme ukončili Rok svätého Jozefa. Počas neho sme sa zamýšľali, kto bol tento veľký a zbožný muž pre Ježiša a Máriu, aká bola jeho úloha v dejinách spásy a čo aj dnes robí svojím príkladom a orodovaním pre nás. Svätý Otec František vydal apoštolský list o sv. Jozefovi, ktorý začína slovami: „So srdcom otca“. Chcel tým zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú mal voči Ježišovi. S akou láskou ho vedel objať, chrániť, utekať s ním do Egypta a neskôr uvádzať do života viery, i do vzťahu voči iným ľuďom. Sv. Otec v spomínanom apoštolskom liste píše, že mal „dôležitú vlastnosť: kreatívnu odvahu“. Tá sa objavuje predovšetkým vtedy, keď nás postretnú problémy. Skutočne, pred ťažkosťami sa možno zastaviť a vzdať sa, alebo sa istým spôsobom s nimi popasovať. Niekedy práve ťažkosti umožňujú, aby sa v každom z nás prebudili zdroje, o ktorých sme ani netušili, že ich máme. A sv. Jozef takýto bol.

S končiacim rokom sv. Jozefa nechceme na neho zabudnúť. Jeho poslanie sa neskončilo tým, čo spravil pre Ježiša a Máriu, ono zostáva. Je tu i pre nás. Je patrónom sv. Cirkvi, teda každého jedného z nás. Prosme ho o orodovanie a tiež, keď budeme pozerať na udalosť narodenia Ježiša, nechajme sa aj ním inšpirovať. Podľa príkladu sv. Jozefa sa chceme stať ľuďmi činu a urobiť niečo pre Ježiša a ľudí okolo nás.

Milí priatelia, medzi radostné udalosti v našej provincii v tomto roku patrili stretnutia so spolubratmi, ktorí pracujú v misiách. Mohli sme privítať pátrov Kamila Kočana zo Zimbabwe, Ondreja Peštu z Bolívie, Pavla Sochuláka z USA. Na Slovensko na štúdiá prišiel aj P. Stanislav Orečný. Taktiež milou a radostnou slávnosťou bolo, keď naši mladí spolubratia obnovili 8. septembra v Nitre svoje rehoľné sľuby.

Milí naši príbuzní, priatelia a dobrodinci, chcem Vás všetkých pozdraviť pred blížiacimi sa sviatkami Narodenia Pána a poďakovať sa Vám za všetko, čo ste pre nás a pre misie vykonali. Vaše modlitby a obetavosť nám pomáhajú v napĺňaní nášho poslania. Moja vďaka je veľká a skutočne úprimná. Taktiež Vás uisťujem, že sa za Vás v našich komunitách denne modlime a každý mesiac obetujeme za Vás desať svätých omší.

V mene svojom i v mene všetkých spolubratov Vám prajem a vyprosujem požehnané a milostiplné Sviatky Narodenia Ježiša Krista. Nech jeho milosť naplní tieto i všetky dni v novom roku.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie