Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI

Evanjelium:

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 25-34)

Podcast:

Zamyslenie::

Dnes slávime spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Je to dobrá príležitosť uvažovať o Máriinom duchovnom materstve. Mária je Matkou Božieho Syna a zároveň Matkou všetkých tých, ktorí milujú jej Syna, a tých, ktorých aj jej Syn „miluje“.  Ježiš, zomierajúci na kríži, odovzdáva svojho ducha Otcovi a svojim učeníkom zanecháva svoju matku. „Žena, hľa, tvoj syn; hľa, tvoja matka“ (Jn 19, 26 – 27).

Táto scéna v ktorej Boží Syn z kríža zveruje svoju matku a milovaného učeníka do vzájomnej opatery sa nachádza v samotnom srdci Ježišovho umučenia. Bezprostredne pred týmto textom je zmienka o nerozdelenej Ježišovej tunike, ktorá je v tradícii symbolom jednoty Cirkvi. V tomto duchu aj  Mária a milovaný učeník predstavujú jednotu Cirkvi, ktorá sa rodí z Pánovho kríža a uskutočňuje sa okolo jeho kríža. Cirkev pre zachovanie svojej jednoty potrebuje prítomnosť Božej matky. 

Panna Mária mocou Ducha Svätého porodila Ježiša Krista. Pápež sv. Pavol VI, ktorý vyhlásil Máriu za Matku Cirkvi r. 1964 píše: „Z Božieho materstva vyplýva vzťah medzi Máriou a Cirkvou; pretože Mária je matkou Krista, ktorý hneď ako prijal ľudskú prirodzenosť v jej panenskom lone,  zjednotil v sebe ako v Hlave svoje tajomné Telo, ktorým je Cirkev. Preto Mária, ako Kristova matka, má byť považovaná aj za matku všetkých veriacich a kňazov, to znamená Cirkvi.“

Po nanebovstúpení svojho Syna Panna Mária pomáhala svojimi modlitbami prvotnej Cirkvi. Mária zostáva uprostred apoštolov vo večeradle (Sk 1, 14), a modlí sa spolu s nimi za dar Ducha Svätého. Takto je aj pri „počiatku“ Cirkvi, ktorá sa zrodila mocou toho istého Ducha Svätého. 

Pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1980 vložil do Litánií loretánskych zvolanie „Matka Cirkvi“. Ako poďakovanie za ochranu pri atentáte dal tento pápež umiestniť na priečelie pápežského domu mozaiku Márie, Matky Cirkvi.  Panna Mária sa naozaj stará o svoje deti. Preto jej aj my môžeme zveriť svoj život ako aj život Cirkvi.

Aplikácia:

  • Cirkev je spoločenstvo veriacich. Čím ja prispievam k rastu tohto spoločenstva viery?
  • Aký je môj vzťah k Panne Márii? Obraciam sa na ňu ako na dobrú matku?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie