1. jún 2020, Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Dnešné Božie Slovo:
Nečítali ste v Písme: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?“

Mk, 12, 10 – 11

Zamyslenie:

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch hovorí Ježiš v jeruzalemskom chráme, pár dní pred svojim ukrižovaním. Predpovedá v ňom ako ho tí, ktorí ho práve počúvajú – zákonníci a veľkňazi dajú chytiť a zabiť. Jeho, milovaného syna Pána vinice. Ježiš vie, čo sa s ním stane, ako ho odsúdia, zbičujú, ponížia, ako v obrovských bolestia zomrie na kríži. Ale nehovorí to so smútkom, hnevom alebo túžbou po pomste. Práve naopak. Svoju reč končí nádejou: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.“ To znamená, že Ježiš je posledný a najdôležitejší kameň stavby. Ten, ktorý spája a drží celu stavbu. Ježiš v ukrižovaní spája Boha s človekom.

Držím v ruke ruženec z Medžugoria, vytvorený z kameňa, ktorý stavbári zavrhli. Nebol vhodný, aby z neho postavili dom. Dostalo sa mu však veľkej cti. Slúži na modlitbu Panny Márie. Cez neho chválime a prosíme toho istého jednorodeného syna Božieho. „To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná?“

Aplikácia:

1/ Cítiš sa niekedy zbytočný, neužitočný? Máš pocit, že kvôli Tvojej viere Tebou ľudia opovrhujú alebo sa Ti vysmievajú?

2/ Buď v tom čo robíš a kde sa nachádzaš kameňom, ktorý chce Boh použiť ako kameň uholný. Si milovaným Božím dieťaťom stvoreným na veľké veci.

Martina

vydatá/vediem katolícku zoznamku katRande.org, 43 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie