Zamyslenia

1. jún 2020, Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Dnešné Božie Slovo:
Nečítali ste v Písme: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?“

Mk, 12, 10 – 11

Zamyslenie:

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch hovorí Ježiš v jeruzalemskom
chráme, pár dní pred svojim ukrižovaním. Predpovedá v ňom ako ho tí, ktorí
ho práve počúvajú – zákonníci a veľkňazi dajú chytiť a zabiť. Jeho,
milovaného syna Pána vinice. Ježiš vie, čo sa s ním stane, ako ho odsúdia,
zbičujú, ponížia, ako v obrovských bolestia zomrie na kríži. Ale nehovorí
to so smútkom, hnevom alebo túžbou po pomste. Práve naopak. Svoju reč končí
nádejou: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.“ To
znamená, že Ježiš je posledný a najdôležitejší kameň stavby. Ten, ktorý
spája a drží celu stavbu. Ježiš v ukrižovaní spája Boha s človekom.

Držím v ruke ruženec z Medžugoria, vytvorený z kameňa,
ktorý stavbári zavrhli. Nebol vhodný, aby z neho postavili dom. Dostalo sa
mu však veľkej cti. Slúži na modlitbu Panny Márie. Cez neho chválime a prosíme
toho istého jednorodeného syna Božieho. „To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich
očiach obdivuhodná?“

Aplikácia:

1/ Cítiš sa niekedy zbytočný, neužitočný? Máš pocit, že kvôli Tvojej viere Tebou ľudia opovrhujú alebo sa Ti vysmievajú?

2/ Buď v tom čo robíš a kde sa nachádzaš kameňom, ktorý chce Boh použiť ako kameň uholný. Si milovaným Božím dieťaťom stvoreným na veľké veci.

Martina

vydatá/vediem katolícku zoznamku katRande.org, 43
rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie