Zamyslenia

1. pôstna nedeľa

Dnešné Božie Slovo:

„ Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.
Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“
On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“
Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“
Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“
Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.“
Mt 4, 1-11

Zamyslenie:

Nedá sa prehliadnuť, že pokušenie diabla začne, keď bol Ježiš, dá sa povedať, na pokraji fyzických síl. 40 dní sa postil a v takom vyčerpanom stave bol pokúšaný najprv “vecami” / činmi, po ktorých by možno túžil. Také chleby by mu v tej chvíli aj zišli a premeniť 2 kamene na chleby by bola pre Božieho syna maličkosť, keď už raz skoro z ničoho nasýtil zástupy.

Keď si to tak predstavím na sebe napr. na
Popolcovú stredu, či iné náročnejšie dni. Nervozita s hladom priamoúmerne
stúpa, človek sa pýta: “Má to cenu ten pôst, (príp. tá náročná, no dobrá
činnosť), keď sa to napätie nakoniec nakumuluje a v konečnom dôsledku prinesie
toľko sprievodného zla? “

Práve v tomto vidím ten príklad Božieho syna, bol v každej situácii napojený na
Boha a odvrátil sa od pokušenia. Tú dobrú činnosť – pôst – urobil (a urobil to dokonale
– 40 dní a 40 nocí), ale to zlé ovocie k nej hneď neprimiešal, ako sa to
darí mne.

To je tou výzvou, čím náročnejší deň žijem, tým viac byť napojený na Boha. Pokušenia
prídu i keď je málo času. Možno stačí na duchovnú kondíciu strelná modlitba,
možno chvíľa vnútorného ticha. Ježiš vedel nájsť tú rovnováhu vnútorného ticha
i verejného účinkovania. Človek práve v náročných dňoch potrebuje načerpať
nielen fyzickú ale aj duchovnú energiu, lebo: Nielen z chleba žije človek, ale
z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst…

Aplikácia:

1/ Viem sa vnútorne v osobnej modlitbe stíšiť i v takých dňoch, čo sú pre mňa na “pokraji síl?”

2/ Ktorá moja obľúbená strelná modlitba ma najčastejšie spája s Bohom – čo je takouto mojou duchovnou zbraňou voči pokušeniam?

Juraj

ženatý, lekár, 26 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie