11. červenec

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

Mt 19, 27-29

Zamyšlení:

Mám se vzdát před světem příjemných věcí, před kterými Bůh varuje. Nejdůležitější místo v mém životě mají však opustit i tak dobré dary, jako jsou otec s matkou, děti, … K tomu musím mít opravdu dobrý důvod. Touha po Něm je tím důvodem, On tomu dává smysl a sílu k tomu. Je Bohem žárlivým a je gentleman. Nenechává mou snahu bez povšimnutí, vrací ji mnohonásobně.

Aplikace:

1/ Na čem skutečně lpím?

2/ Kdy jsem ve svém životě prožila, že je Bůh gentleman?

Bohdanka

vdaná, živnostník, 52 roků

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.