Zamyslenia

14. júna, 11. nedeľa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“
Mt 9, 36 – 10,8

Zamyslenie:

Prečo boli zástupy zmorené
a sklesnuté? Lebo žili so svojimi starosťami, slabosťami, trápeniami sami, bez
poznania svojho Nebeského Otca a bez vzťahu s Ním. Ježiš im chcel pomôcť
nadviazať a budovať vzťah s ich Stvoriteľom, ktorý prechováva k ľuďom nekonečnú
lásku a je im neustále na pomoci. Robil to uzdravovaním, vyháňaním zlých
duchov, kriesením mŕtvych, vyučovaním a inou pomocou. Týmto spôsobom to však
sám stále robiť nemohol, lebo mal iným spôsobom pomôcť ľuďom nadviazať vzťah s
Nebeským Otcom – ich vykúpením z hriechu vlastnou obetou na kríži. Preto dal
moc apoštolom, aby to robili oni. Z čoho pochádzala moc, ktorú im odovzdal? Z
Jeho Ducha, ktorý odovzdal apoštolom silou Božieho slova. Vieme, že Božím
slovom bolo všetko stvorené. Apoštoli mali do takej miery Ježišove schopnosti,
do akej miery prijali Jeho Ducha. Nebeský Otče, pomáhaj nám, aby sme aj my boli
otvorení Tvojmu Slovu a čím viac naplnili svoje srdcia Tvojím Duchom.

Aplikácia:

1/ Ako je na
tom moje srdce? Dávam Otcovi dostatočný priestor na to, aby mohol moje srdce
naplniť svojím Duchom? Využívam dostatočne  Slovo, ktoré nám tu zanechal
Jeho Syn?

2/ Ako je to
s mojím časom? Dávam nejaký čas Otcovi, aby mi mohol niečo povedať? Počúvam Ho?
To, čo mi hovorí, beriem vážne? Alebo si to prehodím z pleca na plece a idem po
svojom? Nemala by som sa lepšie, keby som viac poslúchala?

Veronika

vydatá,
dôchodkyňa

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie