15. júna, Pondelok 11. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Mt 5,38-42.

Zamyslenie:

Oko za oko, zub za zub. Pre nás veľmi známa fráza, ktorá vystihuje náš pohľad ľudskej spravodlivosti a obzvlášť tej v našich vzťahoch v kruhu našej rodiny. Keď mi on urobil to či ono, tak aj ja mu to odplatím. Mohli by sme si povedať, no Ježiš nás vyzýva, aby sme svoje myslenie zmenili a podľa toho aj konali. Nadstaviť aj druhé líce si vyžaduje veľa úsilia v každodennom živote. Najprv sa nám to zdá nelogické, veď predsa nechceme, aby nám niekto 2x ublížil. Je náročné zriecť sa nášho „nároku“ na pomstu, nereagovať v hneve, prísť v pokore k tomu druhému a ponúknuť mu aj to druhé líce. Namiesto facky, môže prísť aj pohladenie, odprosenie a uzmierenie. A čo je najdôležitejšie, Boh sa dotkne skrze nás srdca nášho blížneho.

Aplikácia:

1/ Napadne mi niekto, na koho som nahnevaný/á, niekto komu neviem odpustiť?

2/ Bože daj prosím, aby som vedel/a odpustiť aj v prípade, keď  druhej strane vôbec nie je ľúto, že mi ublížil. Daj, aby som na základe tvojej pravdy, s tvojou milosťou a darom Ducha Svätého vedela zhodiť všetky krivdy a ďalej žiť s radosťou a slobodou duše.

Mária,
vydatá, plánovačka logistiky, 30 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie