Zamyslenia

15. júna, Pondelok 11. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Mt 5,38-42.

Zamyslenie:

Oko za oko, zub za zub. Pre nás veľmi známa fráza,
ktorá vystihuje náš pohľad ľudskej spravodlivosti a obzvlášť tej v našich
vzťahoch v kruhu našej rodiny. Keď mi on urobil to či ono, tak aj ja mu to
odplatím. Mohli by sme si povedať, no Ježiš nás vyzýva, aby sme svoje myslenie
zmenili a podľa toho aj konali. Nadstaviť aj druhé líce si vyžaduje veľa
úsilia v každodennom živote. Najprv sa nám to zdá nelogické, veď predsa
nechceme, aby nám niekto 2x ublížil. Je náročné zriecť sa nášho “nároku”
na pomstu, nereagovať v hneve, prísť v pokore k tomu druhému a ponúknuť mu aj
to druhé líce. Namiesto facky, môže prísť aj pohladenie, odprosenie a
uzmierenie. A čo je najdôležitejšie, Boh sa dotkne skrze nás srdca nášho
blížneho.

Aplikácia:

1/ Napadne
mi niekto, na koho som nahnevaný/á, niekto komu neviem odpustiť?

2/ Bože daj prosím, aby som vedel/a odpustiť aj v prípade,
keď  druhej strane vôbec nie je ľúto, že
mi ublížil. Daj, aby som na základe tvojej pravdy, s tvojou milosťou
a darom Ducha Svätého vedela zhodiť všetky krivdy a ďalej žiť
s radosťou a slobodou duše.

Mária,

vydatá, plánovačka logistiky, 30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie