Zamyslenia

16. júna, Utorok 11. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Kedysi platilo: Miluj svojich priateľov a maj v nenávisti svojich nepriateľov.
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.
Takto budete konať ako deti svojho nebeského Otca. On dovoľuje, aby slnko svietilo na dobrých aj na zlých, a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.
Akú máte zásluhu, ak prejavujete lásku iba tým, ktorí vám ju odplácajú? Veď to robia aj sebci.
Ak sa správate priateľsky iba k svojim blízkym, nelíšite sa od ostatných. Nerobia tak azda aj tí, čo neveria v Boha?
Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý aj váš nebeský Otec.“
Mt 5,43-48.

Zamyslenie:

Z tejto state by som vypichol hlavne jednu
vetu:”Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás
prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.”
Dostali sme sa do doby kedy nám sociálne siete umožňujú určitý druh anonymity.
Môžeme sa skrývať za obrazovkou počítača a v bezpečí svojho domova nadávať na
politikov, alebo si robiť z nich srandu a nielen ich ale aj iné osoby sa môžu
stať ľahko terčom našich posmechov. Nielen na sociálnych sieťach sa s týmto
môžeme stretnúť, ale v tejto dobe ťažkostí koronavírusu alebo po nej, môžeme sa
zbadať ako hneď odsúdime človeka, ktorého uvidíme na ulici bez rúška, namiesto
toho aby sme sa zaňho začali modliť a žehnať mu tak by sme mu najradšej
vynadali, alebo si niečo zlé o ňom minimálne pomysleli. Ježiš nám týmto chce
povedať, aby sme sa s láskou pozerali a keď už musíme napomínať druhých ľudí,
lebo niekedy je to potrebné tak opäť nezabúdali na lásku a hlavne aby sme sa
namiesto zlých myšlienok sústredili na žehnanie druhým ľuďom. Keď aj nie osobne
a nahlas aspoň v tichosti ale, o to úprimnejšie. Veď Boh každého jedného z nás
počuje.

Aplikácia:

1/ Viem sa povzniesť aspoň niekedy nad chyby iných
a neopravovať, nenapomínať ich v záujme udržania pokoja? Viem
pochváliť manžela/manželku/blížnych za prácu, ktorú by som ja spravil/la lepšie
no viem, že ich to stálo veľa úsilia?

2/ Ako veľmi
súdim ľudí? Keď niekoho vidím, hneď mám nejaký názor i keď ho nepoznám? Predstav
si, že ty si ten človek ktorého súdiš. Čo by ti chýbalo? Čo by ťa potešilo na
jeho/jej mieste? A teraz choďte a konajte podľa slova: ? Všetko, čo chcete, aby ľudia
robili vám, robte aj vy im“(Mt,7,12)

Róbert,
ženatý, učiteľ, 28 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie