16. júna, Utorok 11. týždňa v cezročnom období

Dnešné Božie Slovo:
„Kedysi platilo: Miluj svojich priateľov a maj v nenávisti svojich nepriateľov.
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.
Takto budete konať ako deti svojho nebeského Otca. On dovoľuje, aby slnko svietilo na dobrých aj na zlých, a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.
Akú máte zásluhu, ak prejavujete lásku iba tým, ktorí vám ju odplácajú? Veď to robia aj sebci.
Ak sa správate priateľsky iba k svojim blízkym, nelíšite sa od ostatných. Nerobia tak azda aj tí, čo neveria v Boha?
Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý aj váš nebeský Otec.“
Mt 5,43-48.

Zamyslenie:

Z tejto state by som vypichol hlavne jednu vetu:“Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Dostali sme sa do doby kedy nám sociálne siete umožňujú určitý druh anonymity. Môžeme sa skrývať za obrazovkou počítača a v bezpečí svojho domova nadávať na politikov, alebo si robiť z nich srandu a nielen ich ale aj iné osoby sa môžu stať ľahko terčom našich posmechov. Nielen na sociálnych sieťach sa s týmto môžeme stretnúť, ale v tejto dobe ťažkostí koronavírusu alebo po nej, môžeme sa zbadať ako hneď odsúdime človeka, ktorého uvidíme na ulici bez rúška, namiesto toho aby sme sa zaňho začali modliť a žehnať mu tak by sme mu najradšej vynadali, alebo si niečo zlé o ňom minimálne pomysleli. Ježiš nám týmto chce povedať, aby sme sa s láskou pozerali a keď už musíme napomínať druhých ľudí, lebo niekedy je to potrebné tak opäť nezabúdali na lásku a hlavne aby sme sa namiesto zlých myšlienok sústredili na žehnanie druhým ľuďom. Keď aj nie osobne a nahlas aspoň v tichosti ale, o to úprimnejšie. Veď Boh každého jedného z nás počuje.

Aplikácia:

1/ Viem sa povzniesť aspoň niekedy nad chyby iných a neopravovať, nenapomínať ich v záujme udržania pokoja? Viem pochváliť manžela/manželku/blížnych za prácu, ktorú by som ja spravil/la lepšie no viem, že ich to stálo veľa úsilia?

2/ Ako veľmi súdim ľudí? Keď niekoho vidím, hneď mám nejaký názor i keď ho nepoznám? Predstav si, že ty si ten človek ktorého súdiš. Čo by ti chýbalo? Čo by ťa potešilo na jeho/jej mieste? A teraz choďte a konajte podľa slova: ? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“(Mt,7,12)

Róbert,
ženatý, učiteľ, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie