Zamyslenia

17. august/ Pondelok po 20. nedeli v Období cez rok

17. august/ Pondelok po 20. nedeli v Období cez rok

Dnešné Božie Slovo:

Ak chceš byť dokonalý, predaj, čo máš, a budeš mať poklad v nebi
„ Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“
On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“
Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.“
Mt 19, 16-22

Zamyslenie:

    Dnešné Božie Slovo nám z určitého
pohľadu dáva návod ako budovať život a tým dosiahnuť i jeho plnosť.

    Prikázania- niekedy v nás toto slovo
môže evokovať čosi, čo sa musí dodržať, aby bol Pán Boh s nami spokojný.
Avšak ukrýva sa v nich návod na šťastie a život.

Ak pochopíme cestu
prikázaní ako odkaz lásky Boha pre mňa a pre druhých, budem sa na ne
pozerať ako na dar a nie obmedzenie. Každý človek vo svojom srdci cíti, že
ak by mal milosť žiť ich naplno, čosi by sa zmenilo- v ňom, blížnom, vo
svete, … .

Ako vieme nie je to
vždy tak a my ako aj iní  ľudia
mnohokrát zlyhávame.

Mladík
v evanjeliu dostal milosť zachovávať prikázania. Avšak možno vedomie, že
je to výsledok jeho úsilia a snaženia a nie milosti ho priviedol
k tomu, že nevedel opustiť bohatstvo svojej vlastnej dokonalosti
a tým sa bližšie priblížiť k Srdcu Boha.

    Povzbudením pre nás je, že Pán sa na
mladíka napriek všetkému díva s láskou ako spomína evanjelista Marek.

Aplikácia:

1/ Vnímam prikázania
a Božie Slovo ako Boží dar a schopnosť žiť ich ako milosť, ktorú
môžem sebe i druhým vyprosiť? Poďakoval/ a som Bohu niekedy za to ?

2/ Uvedomujem si
veľkosť Božej lásky ku mne, v ktorej nie je prekážkou ani moja slabosť
a hriech? Dnes si chcem viac uvedomiť pohľad lásky Pána na mne.

s. M. Viktória SDR

zdravotná sestra, 42
rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie