Zamyslenia

2. července / Čtvrtek po 13. neděli v mezidobí

„Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle – přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: „Ten člověk se rouhá!“ Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: „Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější – říci: `Odpouštějí se ti hříchy’, nebo říci: `Vstaň a choď ‘? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.
Mt 9, 1-8

Zamyslenie:

Žijeme v době,
kdy čím dál více důvěřujeme, v přeneseném slova smyslu, tomu, co vidíme.
Komu uvěříme dříve? Tomu kdo má třeba nohu v sádře, nebo tomu, koho „bolí
duše?“ Pro mnohé z nás by stačil pocit, že Ježíš uzdravil chromého. On
vstal a odešel domů. Spokojíme se s „pouhým“ fyzickým uzdravením? Jaká
bolest může být těžší? Fyzická nebo ta vnitřní? Co když se setkáme s věcmi,
které rozumem nepojmeme? Co když se dějí věci, které prostě nelze dokázat. Smýšlení
v srdci je oblast, kde je rozum krátký. Zde, hluboko v srdci, musím
nalézt čistou důvěru.

Aplikácia:

1/ Důvěřujeme Bohu za všech okolností? I v dobách těžkých?

2/ Otevřeme se Pánu, zašeptejme, Pane, moje myšlenky říkají PROČ?, prosím, z hloubky srdce, toužím Ti důvěřovat, bez rozdílu, jak to dopadne.

Lenka

vdaná, vedoucí
sociálních a zdravotních služeb, 37 roků

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie