Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 11. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Matouše (Mt 6, 7-15)

Ježíš řekl svým učedníkům: “Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.”

Zamyšlení:

Pán nám dnes chce pomoci růst v hlavní otázce našeho křesťanského života: v modlitbě. Varuje nás, abychom se nemodlili jako pohané, kteří se snaží přesvědčit Boha o tom, co chtějí. Mnohokrát se snažíme dosáhnout toho, co chceme, jsme trvdohlaví a až „otravní“ a věříme, že budeme vyslechnuti pro svou výřečnost. Pán nám připomíná, že se Otec neustále stará o náš život a že ví, co potřebujeme, ba dokonce to ví mnohem dříve než o to požádáme (srov. Mt 6,8). Žijeme v takové důvěře? Jsem si vědom, vědoma toho, že mi Otec neustále umývá nohy, a že ví lépe než kdokoli jiný, co potřebuji (ve velkých věcech i malých věcech)? Ježíš pro nás otevírá nový horizont modlitby: modlitbu těch, kteří s k Bohu obracejí jako děti. Typ vztahu, který s někým mám, je dán způsobem, jakým s tím člověkem jednám, a také tím, co od něj mohu očekávat. Od otce, a zejména od nebeského Otce, mohu očekávat všechno a vím, že se stará o můj život. Z tohoto důvodu nám Ježíš říká nebojte se o to, co budete jíst a do čeho se obléknete. Opravdu mám v srdci takovou synovskou oddanost? Obracím se na Boha se stejnou důvěrou jako ke svým rodičům? Pak nám Ježíš otevírá své srdce a učí nás, jaký je jeho vztah s Otcem, abychom si ho podle tohoto příkladu také vytvořili. Ježíš nás modlitbou „Otče náš“ učí žít životem dětí.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie