Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“ (Mt 5,38–42)

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš učí, že odpustenie môže zvíťaziť nad nenávisťou. Zákon odplaty znamenal istý pokrok, pretože obmedzoval právo na pomstu v primeranom pomere: rob druhým to, čo chceš, aby robili tebe, inak by to bola nespravodlivosť. To je v skutočnosti význam aforizmu „oko za oko, zub za zub“. Bol to však obmedzený pokrok, pretože Ježiš Kristus v evanjeliu zdôrazňuje potrebu, aby láska zvíťazila nad pomstou; takto to vyjadril, keď sa na svojom kríži prihováral za svojich katov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34).

Napriek tomu by odpustenie mala vždy sprevádzať pravda. Neodpúšťame len preto, že sa cítime bezmocní alebo v ťažkých rozpakoch. Pomerne často sa výraz „nastaviť druhé líce“ nesprávne interpretuje ako vzdať sa našich legitímnych práv. No, nie je to tak. Nastaviť druhé líce znamená pokojným, ale rozhodným gestom odsúdiť a vyžadovať vysvetlenie od toho, kto spáchal krivdu. Je to ako povedať: „Myslíš si, že sa správaš správne?. Ty si ma udrel po líci, tak čo, chceš ma udrieť aj po druhom?“ Ježiš vyrovnane odpovedal hrubému sluhovi veľkňaza: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“ (Jn 18, 23).

Môžeme teda vidieť, aké má byť naše kresťanské správanie: neodplácať, ale zostať pevný; byť otvorený pre odpustenie, ale jasne povedať veci. Určite to nie je ľahká úloha, ale je to jediný spôsob, ako zastaviť násilie a ukázať svetu Božiu milosť, ktorá mu tak často chýba. Svätý Bazil nám radí: „Ver mi a zabudneš na priestupky a urážky, ktoré dostávaš od svojho blížneho. Uvidíš, ako odlišne budeš pomenovaný; on sa bude volať zlostný a násilný, zatiaľ čo ty budeš uvádzaný ako tichý a pokojný. Jedného dňa bude on ľutovať svoje násilie, ale ty nikdy nebudeš ľutovať svoju miernosť“.

Aplikácia:

  • Ako som reagoval na to, keď mi niekto ublížil? Zachoval som sa pokojne a vedel aj v pravde povedať, že jeho správanie nebolo správne?
  • Ako zvyčajne reagujem na krivdu, ublíženie?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie