Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

ZAMYSLENIE NA SPOMIENKU SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Evanjelium:

Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale
Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“ (Mt 8,18-22)

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes – prostredníctvom dvoch postáv – predstavuje vlastnosť, ktorú musí mať dobrý Ježišov učeník: zrieknuť sa všetkých materiálnych dobier. Predtým však text svätého Matúša poukazuje na detail, ktorý by som nerád
prehliadol: „Keď Ježiš videl, že sa okolo neho tlačí zástup…“ (Mt 8, 18). Zástupy sa zhromažďujú okolo Pána, aby počúvali jeho slová, aby sa uzdravili zo svojich materiálnych a duchovných chorôb; hľadajú svoju spásu a závan večného života uprostred uponáhľaného sveta.
Tak ako vtedy, aj v dnešnom svete sa deje niečo podobné: viac či menej vedome my všetci potrebujeme Božiu pomoc, aby sme nasýtili svoje srdce pravými duchovnými dobrami, ako je lepšie poznanie Ježiša Krista, život v priateľstve s ním a láske k nemu. Inak riskujeme, že padneme do pasce, ktorá naše srdce naplní inými „bohmi“, nedávajúcimi nášmu životu zmysel: mobilnými telefónmi, internetom, turistickými dovolenkami na Bahamách, horúčkovitou prácou, aby sme zarobili viac peňazí, lepším autom ako sused alebo posilňovňou, kde vynikne najlepšia postava zo všetkých… Práve teraz sa to deje mnohým z nás.
V ostrom kontraste však zaznieva výzva Jána Pavla II. adresovaná mladým, ktorí sú plní sily a dôvery: „Je možné byť moderný a zároveň hlboko verný Ježišovi Kristovi“. Je potrebné, aby sme sa pre to, ako hovorí Pán, rozišli s tým, čo nás môže spájať so značne zmaterializovaným spôsobom života, ktorý neslúži ničomu inému ako zatváraniu dverí pred Duchom Svätým.
„Syn človeka nemá kam hlavu skloniť (…) Poď za mnou“ (Mt 8, 22), hovorí dnešné evanjelium. A pripomína nám to aj svätý Gregor Veľký: „Časné veci nech sú využívané, zatiaľ čo večné skutočnosti nech sú v našej túžbe; pozemské veci nech sú využívané na naše putovanie, zatiaľ čo večné si želáme na koniec našej cesty“. Toto je dobré kritérium na skúmanie, či správne nasledujeme Ježiša.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie