22. júl / Streda 30. týždňa v cezročnom obdobý

Dnešné Božie Slovo:

„Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.
Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.
Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
Ježiš ju oslovil: „Mária!“
Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.“

Jn 20, 1-2. 11-18

Zamyslenie:

Ako často sa nám stáva, že sa za niečím veľmi ponáhľame a v tej rýchlosti si zabudneme všimnúť dôležité veci okolo nás. Alebo lepšie povedané občas aj ľudí okolo nás, tak ako sa to stalo aj Márií a Magdaléne. Pán Ježiš stál pri nich vonku, ale oni ho v tom zhone nespoznali, mysleli si, že to je záhradník, až po druhýkrát keď Ježiš oslovil Máriu ona sa lepšie pozrela a spoznala Učiteľa. A ako často to je aj u nás, snažíme sa dačo dajak robiť podľa seba, a zabúdame často hľadieť vôkol seba s otvorenými očami. Kde sa ku nám prihovára samotný Kristus ako Učiteľ cez druhých ľudí cez situácie, cez skúšky, radosti…..

Aplikácia:

1/ Všimni si dnes niekoho, koho si už dlhšie prehliadal v tomto zhone sveta. Otvor oči a všimni si potreby iných okolo seba- bez toho, aby ťa žiadali podľa toho, čo robia môžeš odhadnúť, ako im jednoucho pomôcť.

2/ Pomodli sa: Otvor dnes, Pane svoju náruč a priviň ma k sebe v dnešný a každý jeden deň. Daj nech mám otvorené oči pre všetko krásne a srdce rozpálené láskou k blížnym. Nech moje ruky nepoznajú únavu v konaní dobra.

Dominik

slobodný, pedagóg, 26 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie