Zamyslenia

22. júl / Streda 30. týždňa v cezročnom obdobý

Dnešné Božie Slovo:

„Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.
Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“
Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.
Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“
Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“
Ježiš ju oslovil: „Mária!“
Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.“

Jn 20, 1-2. 11-18

Zamyslenie:

Ako často sa nám stáva,
že sa za niečím veľmi ponáhľame a v tej rýchlosti si
zabudneme všimnúť dôležité veci okolo nás. Alebo lepšie
povedané občas aj ľudí okolo nás, tak ako sa to stalo aj Márií
a Magdaléne. Pán Ježiš stál pri nich vonku, ale oni ho
v tom zhone nespoznali, mysleli si, že to je záhradník, až
po druhýkrát keď Ježiš oslovil Máriu ona sa lepšie pozrela
a spoznala Učiteľa. A ako často to je aj u nás,
snažíme sa dačo dajak robiť podľa seba, a zabúdame často
hľadieť vôkol seba s otvorenými očami. Kde sa ku nám prihovára
samotný Kristus ako Učiteľ cez druhých ľudí cez situácie, cez
skúšky, radosti…..

Aplikácia:

1/ Všimni si dnes niekoho, koho si už dlhšie prehliadal v tomto zhone sveta. Otvor oči a všimni si potreby iných okolo seba- bez toho, aby ťa žiadali podľa toho, čo robia môžeš odhadnúť, ako im jednoucho pomôcť.

2/ Pomodli sa: Otvor dnes, Pane svoju náruč a priviň ma k sebe v dnešný a každý jeden deň. Daj nech mám otvorené oči pre všetko krásne a srdce rozpálené láskou k blížnym. Nech moje ruky nepoznajú únavu v konaní dobra.

Dominik

slobodný, pedagóg, 26
rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie