Zamyslenia

23. júl, Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sviatok)

Dnešné Božie Slovo:
„.Ja som pravý vinič a moj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. Vy ste už čistí slovom, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne ako ja vo vás. Ako ratolesť nemože prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemožete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia na oheň a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete a splní sa vám to. Moj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Ján 15,1-8

Zamyslenie:

Ježíš nám tu jasne
hovorí, aby sme ostali s Ním za každých okolností. Lebo len
On je našou silou a Pravdou. Len s Ním zvládneme
každodenné trápenia a starosti. Ako zostať v životodarnom
a zároveň absolútne nevyhnutnom spojení s Ježišom?
Tým, že ho budeme milovať, poslúchať a stále viac a viac
sa mu odovzdávať. Je pre nás vzorom odovzdanosti života, ktorý
prežíval v jednote so svojím Otcom. Na zem prišiel aj preto,
aby ukázal, ako na to. Keď budeme napojení na Neho ako ratolesti
na viniči, bude nás posilňovať a ochraňovať a budeme
mať silu a hlavne nádej, že On sa o všetko postará.
Držme sa jeho ruky vždy keď padáme, On nás zodvihne a poteší.
Náš Boh je Bohom zázrakov a vždy sa o nás postará,
len mu musíme veriť, o tom som sa už veľakrát presvedčila.

Aplikácia:

1/ Budeme každý deň kráčať s Bohom a uvedomovať si, že len s ním všetko zvládneme.

2/ Budeme Ho prosiť, ale hlavne Mu budeme ďakovať za všetko, čím nás požehnal. Lebo on povedal: „ Proste a dostanete“ a tak sa aj stane. Amen!

Monika/vydatá/
ekonóm, 48 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie