3. máj, 4. veľkonočná nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
„Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril. Ježiš im znova povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.
Jn 10, 1-10

Zamyslenie:

Ježiš nás dnes vyzýva počúvať jeho hlas. Vyzýva nás, aby sme sa nechali viesť Pastierom, v ktorého hlase cítime starostlivosť a ochranu.  Sľubuje nám život v hojnosti. Slová Dobrého pastiera sú slová prijatia, pochopenia a lásky. Ich ovocím je radosť, pokoj, či miernosť. Čo počúvaš ty? Nepočúvaš hlas toho, ktorý prišiel aby nás okrádal o život a slobodu? Možno počúvaš slová zavrhnutia a odmietania, ktoré ti navrávajú, že neustále zlyhávaš a každého iba sklameš. Tieto hlasy akoby prichádzali odniekiaľ mimo teba alebo sú to jasne tvoje vlastné slová, ktoré odzrkadľujú, ako o sebe zmýšľaš. V skutočnosti nezáleží až tak na tom, odkiaľ sú. Podstatné je, že nepochádzajú od Dobrého pastiera, a preto treba pred nimi utekať ako vystrašená ovca. Ty však túto vnútornú komunikáciu môžeš kontrolovať. Môžeš sa rozhodnúť, koho budeš počúvať.

Je tu však aj iný prístup ako akoby „len“ poznávať po ovocí. „Len“ očakávať ovocie a podľa toho spätne vyhodnocovať či sme sa vydali na správnu cestu za Dobrým pastierom. Sv. Pavol nás pozýva k aktivite; k rozhodnutiu: „Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme“ (Gal 5,25). Ak sa teda rozhodneš nasledovať Krista, rozhodni sa pre prijatie jeho ovocia. Ži ho. Ži radosť, miernosť, trpezlivosť, zdržanlivosť. A Duch ťa obdarí ovocím, po ktorom túžiš.

Možno sa však stále pýtaš, ako v spleti toľkých hlasov rozpoznať ten Jeho? Ako byť disponovaný na hlas Dobrého pastiera, keď k nám hovorí.

Stretávaj Krista v Eucharistii, pri sviatosti zmierenia, ži spoločenstvo a najmä, ostávaj v modlitbe, v každodennom načúvaní. A budeš vedieť, kam ísť. Pretože On „tichých poúča o svojich cestách“ (Ž 25, 9).

Aplikácia:

1/ Čím sa kŕmim? Selektujem? Sú myšlienky, ktorými sa zapodievam a púšťam cez bránu mysle, do svojho srdca,  hlasom Dobrého pastiera?

2/ Čo robím preto, aby som žil život v Kristovi? Aby som bol disponovaný na Jeho hlas?


Dominik

slobodný, IT Project Manager, 27 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie