Zamyslenia

30. Srpen / 22. neděle v mezidobí

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Mt 16, 21-27

Zamyšlení:

V dnešní
konzumní době, kde se všichni honí za majetkem a materiálním věcmi, člověk
často zapomíná na to, že by měl pečovat i o duchovní život. Měli
bychom mít na paměti, že cesta do Božího království nevede přes světské věci,
ale přes věci božské – modlitbu. Upozornění Ježíše, že naše duše je cennější
než všechny věci na světě, je v této době dost důležité.

Aplikace:

1/ Nehoníme se jen za materiálními věcmi, ale najdeme si dostatek času i na modlitbu?

2/ Vážíme si své duše?

Veronika

vdaná,
účetní, 40 let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie