Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 27. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen. Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium je Ježíšovou katechezí o modlitbě. Slavnostně prohlašuje, že Otec mu vždy naslouchá: “Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám!“ Někdy se nám může zdát, že realita naznačuje, že tomu tak vždy není, že to tak vlastně “nefunguje”. Je to proto, že se musíme chtít modlit s postojem adekvátním tomu, aby naše modlitba byla skutečně účinná! Prvním předpokladem je oddanost a vytrvalost. Musíme se modlit tak, abychom se vyhnuli pocitu sklíčenosti, i když se nám zdá, že je naše modlitba ignorována nebo že jí není hned věnována pozornost. To je postoj onoho nevhodného muže, který uprostřed noci volá do domu svého přítele, aby ho požádal o laskavost. Díky své urputnosti dostane chléb, který potřebuje. Bůh je přítel, který naslouchá zevnitř tomu, kdo je dostatečně vytrvalý. Musíme věřit, že nakonec nám dá to, o co ho prosíme, protože kromě toho, že je přítel, je také náš Otec. Druhou podmínkou, kterou nás Ježíš učí, je důvěra a synovská láska. Boží otcovství daleko přesahuje otcovství lidské, které je omezené a nedokonalé: “Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“ Za třetí: především musíme prosit o Ducha svatého, a ne jen o hmotné věci. Ježíš nás povzbuzuje, abychom ho vzývali, a ujišťuje nás, že ho dostaneme: “…spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“ Tato prosba je vždy vyslyšena. Velmi se podobá prosbě o milost modlitby, neboť Duch svatý je jejím zdrojem a původcem. Blahoslavený bratr Jiljí z Assisi, jeden z bratří a přátel svatého Františka, shrnuje myšlenku tohoto evangelia, když říká: “Modlete se věrně a oddaně, protože milost, kterou vám Bůh neudělil nyní, vám může udělit jindy. Svěř celou svou mysl pokorně Bohu a Bůh do tebe vloží svou milost, tehdy, kdy On sám bude chtít, poněvadž jen tehdy dojdeš naplnění a štěstí”.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie