4. červenec/Sobota po 13. neděli v mezidobí

„Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. „Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?“ ptali se. Ježíš jim odpověděl: „Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů, a tak se obojí zachová.“

Mt 9,14-17

Zamyšlení:

Držení půstu, tedy dobrovolně navozené strádání, bylo tehdejšími zbožným muži vnímáno jako způsob, jak získat zásluhy či “plusové body”. Ježíš ale hovoří o půstu úplně jinak… Neměli bychom zoufat nad nedostatkem výkonů, ale nad nedostatečnou blízkostí Boha. Pokud máš pocit, že jsi Bohu blízko, raduj se a plně prožívají danou chvíli. Pokud máš pocit, že jsi mu vzdálenější než obvykle, posti se, a tak získej ne “plusové body”, ale Boží přítomnost.

Aplikace:

1/ Zamysli se nad tím, jak blízko či daleko od Boha se cítíš.

2/ Pokud máš pocit, že se Bohu vzdaluješ, zkus se zamyslet nad tím, co ti stojí v cestě a co s tím můžeš dělat.

Jan

svobodný, student, 20 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie