4. mája, pondelok po 4. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.
Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“
Jn 10, 11-18

Zamyslenie:

Čo nám chce Boh touto staťou Písma povedať? Skúsme v jej leitmotíve zdôrazniť vždy iné slovo.

JA som dobrý pastier:

Poďte za MNOU, počúvajte MŇA, riaďte sa v živote MOJIMI pravidlami.

Neblúďte inými vierovyznaniami, nedajte sa pomýliť pánmi v uhladených košeliach alebo tými s bosými nohami a bubnom v ruke.

Ja SOM dobrý pastier:

Hoci som žil pred 2 000 rokmi, stále som s vami a vo vás.

Prijímajte ma vo sviatostiach, myslite na mňa počas vašich trápení a súžení, čítajte Božie slovo.

Ja som DOBRÝ pastier:

O svoje ovečky sa s láskou starám: dávam im najlepšiu pastvu, chránim ich pred nebezpečenstvom, liečim ich rany a tej najslabšie beriem do náručia.

Ja som dobrý PASTIER:

Som pastier, ktorý bedlí nad ovcami dňom i nocou: cez deň som pri ovciach na paši, večer ich zatváram do košiara a v noci ich strážim pred nebezpečnými zvermi a zlodejmi. Mám za ne najväčšiu zodpovednosť a som pri nich za každých okolností. Mám s nimi najvernejší vzťah, poznám ich tváre, vzhľad, oni poznajú môj hlas.

Zvláštny obraz – OVCA NEŽIJE A NEUMIERA PRE PASTIERA, ALE PASTIER ŽIJE A UMIERA PRE OVCU.

Svoju lásku Dobrý pastier potvrdzuje svojou smrťou na kríži.

Dobrý pastier hľadá každú stratenú ovečku.

Aj Ježišovi Kristovi – nášmu Dobrému pastierovi – záleží na každom človekovi. Všetkých chce priviesť k Otcovi. Využíva na to hlas nášho svedomia, slová spovedníka, ale aj životnú ťažkosť či chorobu.

Volá nás doma, v kostole, na ulici, v práci, v škole.

Volá nás neustále, až kým ho nenájdeme.

Chce nás všetkých priviesť do jedného stáda.

Aplikácia:

1/ Som vďačný svojmu Dobrému pastierovi, že som jeho ovečkou?

2/ Viem sa k nemu vrátiť, aj keď mám stavy ´blúdiacej ovce´?

Katarína

vydatá, VŠ pedagóg, 43 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie