Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ČTVRTEK 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Zamyšlení:

Ježíš znovu mluvil (k velekněžím a starším lidu) v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: `Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: `Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: `Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?‘ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: `Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených!“ (Mt 22,1-14)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní podobenství z evangelia hovoří o hostině v Království. Je to opakující se příklad v Ježíšově kázání. Souvisí s onou svatební hostinou, která se uskuteční na konci časů a která bude spojením Ježíše s jeho církví. Ona je Kristovou manželkou, která sice přebývá v našem světě, ale která se nakonec zasnoubí se svým Milovaným na věky věků. Bůh Otec tuto hostinu připravil a chce, aby se jí zúčastnili všichni lidé. Proto nám všem říká: „Přijďte na svatební hostinu!“. (Mt 22,4). Nehledě na to má podobenství tragický vývoj, protože mnozí „nevěnovali pozornost a odešli, jedni na svá pole a druzí ke své práci…“ (Mt 22,5). Proto je Boží milosrdenství každý den častěji adresováno těm nejvzdálenějším osobám. Je to podobné, jako když se ženich chystá oženit a pozve svou rodinu a přátele. Ti však nechtějí jít; vzhledem k tomu se rozhodne obvolat své známé a spolupracovníky, ale ti se vymlouvají; nakonec tedy zavolá ty, které jednoduše v ten okamžik potká, protože připravil hostinu a chce mít u svého stolu hosty. Něco velmi podobného se děje i s Bohem. Různé postavy vystupující v podobenství však mohou být také obrazem různých stavů naší duše. Díky milosti křtu jsme spolu s Kristem Božími přáteli a dědici: je pro nás vyhrazené místo na této hostině. Pokud však zapomeneme na svůj stav synů, Bůh s námi při zachování svého pozvání pokračuje v jednání jako se známými. Necháme-li v sobě odumřít milost, staneme se lidmi, které najdeme na jakémkoli rozcestí, pouhými kolemjdoucími bez haléře. Přesto nás Bůh nepřestává volat a jeho výzva nás může zastihnout kdykoli. Děje se tak na základě osobního pozvání. Nikdo nemá právo být u toho. Je to Bůh, kdo si nás najde a řekne nám to: „Přijďte na svatbu!“. A my musíme toto pozvání přijmout slovy i činy. Proto je ten host, který nebyl řádně oblečen, vyhozen: „Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie