Zamyslenia

5. červenec / Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

5. červenec / Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

„Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!’“

Lk 10,1-9

Zamyšlení:

Touto výzvou nás
Ježíš vybízí, abychom si plněji uvědomili, že my sami můžeme být Bohem posláni
tam, kam se nikdo jiný nedostane. Může to být ve škole, v práci,
v zaměstnání, doma v rodině, mezi přáteli, jako dobrovolník
v určité organizaci. Každý máme svůj úkol, poslání, ke kterému nás volá
samotný Pán. Každý z nás máme v našem životě několik rolí. Role
babičky, dědečka, matky, otce, dcery, syna, sestry, bratra, manželky, manžela,
kolegyně či kolegy v práci, spolužačky, spolužáka, kamarádky, kamaráda, křestní/biřmovací
kmotry, kmotra, dítěte a role naší samotné profese. Právě zde můžeme
hlásat ono Boží království svými činy, skutky, svým způsobem života. Ale
především a nejdůležitější naší rolí v životě je role Božího dítěte. Byla
bych štastná, kdybychom na to nezapomínali, neboť „nebudete-li jako děti, jistě
do Božího království nedojdete.“

Zaslechneme Jeho
volání? Někdy si klademe otázku, jak poznáme, že jsme na tom pravém místě.
Dobré rozhodnutí se projevuje tím, že v nitru cítíme pokoj, klid, mírnost
a co důležitého – vytrvalost a stálost.

Aplikace:

1/ Jsme vnímaví a pozorní vůči Jeho směřování nás samých? Modleme se a prosme Ducha Svatého o dar správného rozlišování, k čemu jsme povoláni.

2/ Sloužíme dobře na místě, kde jsme? Jsme zodpovědní v našich životních rolích? Jsme vděčni za dané životní role?

Markéta

svobodná, studentka
učitelství a poradenství, 24 let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie