Zamyslenia

5. veľkonočná nedeľa

Dnešné Božie Slovo:
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“
Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“
Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.“

Jn 14, 1-12

Zamyslenie:

Ježiš počas svojej rozlúčky s učeníkmi
hovorí o svojom odchode a utešuje ich, aby sa nebáli. Človek sa pri rozlúčkach
zvykne pripravovať na odlúčenosť, na fyzickú neprítomnosť. Mnohí sme isto zažili
chvíle, keď sme sa museli na čas, či dokonca navždy rozlúčiť s drahými osobami.
Ježiš sa lúči, avšak uisťuje učeníkov o svojej blízkosti a o svojom návrate.
Spomína príbytky v dome Otca, ktoré pravdepodobne tak ako príbytok či stánok
u putujúcich Izraelitov naznačujú miesto prebývania, stretnutia sa so samotným
Bohom. On sám je Stánkom stretnutia s Bohom, chce aby sme boli tam, kde je on.

Nechápavosť učeníkov vedie k Ježišovmu
vyznaniu. Jeho odpoveď „Ja som” je Božím sebazjavením podobne ako keď zaznelo „Ja som“ z horiaceho kríka Mojžišovi.
Sám Boh sa nám zjavuje, dáva sa poznať. V prípade Ježiša je dôležitá jebo
osoba, on sám je našou cestou k Otcovi. Nám ľuďom však mnohokrát ani toto
nestačí. Aj Filip, ktorý už na začiatku Ježišovho verejného účinkovania vyhlásil,
že našiel toho, o ktorom písal Mojžiš aj Proroci, akoby napriek všetkému
stále nechápal, že Boh v Ježišovi zjavuje sám seba, že sú v jednote.

Aplikácia:

1/ Ako vnímam Božiu blízkosť vo svojom živote, v akých momentoch som mohol zakúsiť Božiu osobnú prítomnosť v mojom „Stánku stretnutia“?

2/ Nachádzam vo svojom každodennom živote jednotu medzi Bohom a cestou, po ktorej kráčam?

Kristína

Manažér v medzinárodnom
obchode,
37. rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie