Zamyslenia

6. veľkonočná nedeľa; 17. máj

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.”

Jn 14,15-21

Zamyslenie:

Táto
Ježišova rozlúčková reč nám dáva viaceré uistenia. 1. Otec vám dá Tešiteľa. 2.
Nenechám vás ako siroty.  Ježiš síce
odišiel ku svojmu Otcovi, no my, nech sa cítime akokoľvek osamelý, vždy tu máme
niekoho. Niekoho, kto nás podrží aj v tej najťažšej a nevyriešiteľnej
situácii. V súčasnosti prežívame ťažké obdobie a Ježiš len od nás
chce, aby sme ho hľadali a chceli prežiť život s ním. Dáva nám nádej.
Hoci sa často modlíme a predkladáme svoje prosby, on nám dáva dobrá, i keď
možno v inej podobe, ako sme si my sami predstavovali. Aby sme sa
v živote nestratili, zanechal nám svoje prikázania, ktoré nás majú
nasmerovať tým správnym smerom.  

Aplikácia:

1/ Dnes sa skúsim zamerať na ľudí v mojom okolí. Nenájdem medzi nimi niekoho osamelého? Čo pre neho môžem urobiť?

2/ Odovzdám dnešný deň do Božích rúk, budem sa viac prosiť Ducha Svätého – Ducha pravdy o prijatie Božej vôle v mojom živote.

Magdaléna

Vydatá,
matka, 33 rokov 

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie