Zamyslenia

7. červenec/ úterý po 14.neděli v mezidobí

7. červenec/ úterý po 14.neděli v mezidobí

K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: „Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!“ Ale farizeové tvrdili: „Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů.“ Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“

Mt 9, 32-38

Zamyšlení:

Zase zázrak. Ježíš
nám ukazuje, jak Bůh je dobrý, jak skrze svého Syna působí a uzdravuje.
Zve nás, abychom se modlili za nové kněze, podporovali je. Naplňuje mne, když
vidím kněze plné ducha. Setkání s  každým
přijímám s pokorou, protože jsou povoláni. Je nás hodně, kdo hledá cestu,
kudy dál, Pomůže nám, když nás někdo vyslechne. Máme – li štěstí na dělníka,
jsme uzdraveni. 

Aplikace:

1/Všimli jste si, kolik lidí okolo nás se uzdravuje? Kdo všechno hledá? Přeji vám, abyste byli těmi, kdo dokáže uzdravovat slovy i skutky. Svým příkladným životem a láskou k bližnímu.

2/ Kdo cítíte sílu Pána ve svém životě, uzdravujte, prosím. Radostnou zvěstí, svou láskou, modlitbou. Bůh je láska.

Vladimíra

vdaná,
učitelka, 55 let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie