Zamyslenia

7. nedeľa v Cezročnom období

„Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa“. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
Mt 5, 38 – 48

Zamyslenie:
Pán Ježiš tu kladie pred nás dokonalosť nebeského Otca a ukazuje ako takúto dokonalosť dosiahnuť. Svoje požiadavky lásky k blížnemu rozširuje aj na lásku k nepriateľom.

On túto cestu prešiel prvý,
až na kríž – On je našou cestou k dokonalosti.

Ak chceme byť synmi nebeského
Otca a tiež ak chceme byť Ježišovými učeníkmi, bez lásky
k nepriateľom to nejde. Každý z nás to už asi zakúsil a vie aké
ťažké je milovať nepriateľa – toho kto nás zarmucuje, zraňuje, ohovára, nechápe
nás alebo nám rôznym spôsobom krivdí a ubližuje. Aj keď sa ako veriaci
usilujeme odpúšťať, predsa nás bolesť a naše nenaplnené očakávania
nenechajú na pokoji a prežívame smútok, sklamanie, nenávisť, hnev, zlosť a
pocity, ktoré nám bránia v láske.

Odkiaľ teda získať takú lásku
akú má Ježiš na mysli?

Ježiš hovorí: Modlite sa za
tých čo vás prenasledujú aby ste boli synmi nebeského Otca.

Milovať nepriateľa nie je
samozrejmosťou, to nie je v ľudských silách. Lásku akú má Ježiš na mysli
možno dosiahnuť iba zo živého vzťahu s Bohom. Iba láska získaná
v modlitbe premáha nenávisť a dáva silu milovať nepriateľa.

Raz som kdesi čítala slová,
ktoré sa mi hlboko vryli do srdca: „nemodlíte sa za svojich nepriateľov, preto
ste im vydaní napospas, ich zlovôli. Vy sami nesiete za to vinu“.

Vždy si na tieto slová spomeniem,
keď nedokážem milovať tých, čo mi ubližujú. Modliť sa za nich však dokážem. Modlitba
mi dáva silu k pokojnému správaniu a premieňa ma a pozorujem, že
nielen mňa ale postupne aj tých, ktorí sa voči mne správajú ako nepriatelia.

Aplikácia:

1/Som alebo aspoň túžim byť naozajstným synom/dcérou nebeského Otca? Vyprosujem si od neho silu k láske k nepriateľom? Modlím sa za nich?

2/ Je niekto v mojom živote za koho sa nedokážem modliť? Kde nemilujem ako mi to odporúča Ježiš? Čo s tým chcem urobiť?

Gabriela

vydatá, administratívna
pracovníčka, 60 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie