8. červenec / streda 14. týždňa v cezročnom období

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto Dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.«

Mt 10, 1-7

Zamyšlení:

Život učedníka, život následování Pána znamená podílet se na menších či větších šílenstvích, jak to už při velkých láskách bývá. Když si od nás Pán žádá něco navíc – a žádá to vždy – nemůžeme podlehnout falešné rozvážnosti, rozvážnosti tohoto světa a počítat přirozené lidské investice a pravděpodobný pozemský zisk. Duchovní zápas si žádá nadpřirozené odhodlání, statečnost a odvahu. O Kristu kdysi řekli: „pomátl se“. I naše úsilí o svatost může pro druhé vypadat jako bláznovství. Svatá Terezie z Lisieux ve svých třech letech řekla, že Ježíši už nikdy nic neodmítne. Z lásky ke Kristu se zříkáme pozemských radostí, omezujeme své choutky, posilujeme svou vůli a konáme a snášíme věci, které se více než radostem podobají obětem. Svět tomu nemusí zprvu porozumět. Ale bude se jistě ptát: „proč?“ Pak je čas na odpověď o tom, že to, co se s každým ranním úsvitem blíží, je Boží království. 

Aplikace:

1/ Mířím přímo k dosažení svého cíle, ke svatosti, ke které jsem Pánem povolán?

2/ Bojím se lidských úsudků a o svou pověst natolik, že se raději připodobním dětem světa, místo toho, abych se snažil být dítětem světla?

Zdeňka,

vdaná, krizová interventka a žurnalistka, 41 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie