Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1,26-38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes znie evanjelium skôr ako populárna rozprávka. Mnohé príbehy sa začínajú práve takto: „Bolo raz jedno…“ a potom sa predstavia osoby, epocha, miesto a dej. Tento dosiahne svoj vrchol jadrom príbehu; konečne sa dozvieme šťastný koniec.

Svätý Lukáš totiž populárnym a zrozumiteľným tónom rozpráva najväčší príbeh všetkých čias. Nepredkladá nám príbeh zo svojej fantázie, ale skutočnú realitu utkanú rukou samotného Boha v spolupráci s ľuďmi. Vyvrcholenie nastáva, keď anjel hovorí: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1, 31).

Toto posolstvo nám hovorí, že čas Vianoc je blízko. Mária nám otvorí dvere prostredníctvom svojej spolupráce s Božím dielom. Toto pokorné dievča z Nazareta je ohromené anjelovým zvestovaním. Presne sa modlila k Bohu, aby poslal Pomazaného, aby zachránil svet. Vo svojich skromných snoch si málokto myslel, že Boh si práve ju vyberie na uskutočnenie svojich plánov. Mária vo svojom srdci prežíva napäté a dramatické chvíle: bola a chcela zostať pannou; Boh ju teraz navrhuje na božské materstvo.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie