Katedra svätého Petra, apoštola

Katedra svätého Petra, apoštola

„Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“
Mt 16,13-19

Zamyslenie:
Ak by sme sa spýtali dnešného sveta, za koho pokladá Ježiša, dostali by sme mnoho rôznych odpovedí.

Niekto by odpovedal, že Ježiš je historická postava, iný, že ide o najvýznamnejšieho proroka, ďalší by ho považoval za hlavného predstaviteľa nevšedného učenia či charizmatického kazateľa, štvrtý by len prekrútil očami a piaty by možno aj zanadával.

Inak to nebolo ani u jeho súčasníkov. Ježiš bol stále tým istým Ježišom; napriek tomu ho rôzni ľudia vnímali rôzne. Pre jedných bol Jánom Krstiteľom, pre iných Eliášom či Jeremiášom… a pre Petra bol Synom Božím. 

To, za koho ho ľudia pokladali, teda nezáviselo od Ježiša, ako skôr od ľudí samotných. Záviselo to od ich konkrétneho vnímania – od otvorenosti ich srdca a od ich schopnosti zastaviť sa a snažiť sa pochopiť jeho učenie v kontexte vlastného života.

Inak to nie je ani dnes. Ježiš má vo svete mnoho mien, no závisí len od nás, za koho ho budeme pokladať my. Sme dostatočne otvorení jeho slovám, alebo ich nechávame preletieť jedným uchom dnu, druhým von? Dovoľujeme mu premieňať náš život, alebo sa riadime podľa svojich vlastných predstáv?

Aplikácia:

1/ Za koho pokladám Ježiša ja? Svedčí o tom aj môj život?

2/ Uvedomujem si, že držím vlastné kľúče od nebeského kráľovstva? Nezahadzujem ich azda svojím správaním?

Martina

slobodná, PR špecialista, 28 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie