Zamyslenia

Mučednická smrt svatého Jana Křtitele

Mučednická smrt svatého Jana Křtitele

Slova svatého evangelia podle Marka.

Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!“ A pod přísahou jí mnoho slíbil: „O cokoli požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království!“ Ona vyšla ven a zeptala se matky: „Co bych si měla žádat?“ Ta odpověděla: „Hlavu Jana Křtitele.“ Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení, přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.

Mk 6,17-29

Zamyšlení:

Dnešní evangelium nám detailně zachytilo událost dnešní památky, mučednickou smrt sv. Jana Křtitele.

O svatém Janovi se říká, že to byl poslední prorok Starého zákona a první prorok Nového zákona. Prorok. Kdo to je prorok? Prorok je člověk, který říká to, co mu řekl Bůh. Nic navíc. Ve Starém zákoně existovaly i falešný proroci. Oni prorokovali za peníze. Když něco dostali, prorokovali dobře, když nedostali nic, oznamovali válku. Oni, Boží proroci, takoví nebyly. Oni, či vhod, či nevhod oznamovali to, co jim Bůh řekl.

No stává se, že mnozí dnes žijeme v přesvědčení, že nám proroci Starého zákona, a tedy samotný Jan, nemají co říct. No opak je pravdou. Jan byl pro tehdejší svět lampou, protože se nebál „svítit“ ve tmě okolního světa, ani před vladařem Herodem. Byl prorokem vhod i nevhod. Zachoval se podle Božích norem jako pravý prorok i za cenu ztráty pozemského života.

I my jsme denně „vystaveni“ podobným situacím, do jakých se dostal svatý Jan Křtitel. Jak je prožíváme? Nejsme občas tiše i kdybychom se měli někoho zastat, říct své stanovisko na obranu dotyčného, ​​aby netrpěl pro nedostatek naší odvahy? Co „vyzařuji“ do svého okolí? Nebo jinak řečeno: Jak mě vnímají lidé kolem? Je vidět v našem životě porozumění, lásku, důvěru, uznání, klid, štědrost, dobro, porozumění? Nebo spíše vidí lidé na nás nedůvěru, zatrpklost, kritiku, zlobu, nenávist? Jsme odvážnými Kristovými následovníky?

Juraj

knez, 30 let

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie