Zamyslenia

Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK

Nanebovzatie Panny Márie (slávnosť) – PRIKÁZANÝ SVIATOK

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.”

Panna Mária nám vo svojej odpovedi, vo svojom „Fiat“ ukazuje, ako pozorne načúvala Božiemu slovo, čím umožnila, že Božie slovo mohli v jej živote ale aj dnes vo svete pôsobiť. Mária sa naplno otvorila Božiemu slovu ale zároveň nám to Slovo priniesla. Ako misionári Spoločnosti Božieho Slova, ako každý iný človek, sme pozvaní, aby sme neustále počúvali a odpovedali na výzvy Božieho slova, čo prináša aj svoje výsledky v tom, že všetko, čo robíme a konáme, je v súlade s jeho Božskou vôľou.

Ako sa môžeme v našom každodennom živote otvoriť Božiemu slovu a konať prostredníctvom neho?

Spomínam si na čas, ktorý som strávil v prvých rokoch formácie ako seminarista v Tagaytay, keď som bojoval s otázkou „Ako ja môžem počuť Boha, aby som ho skutočne poznal a žil svoj život podľa jeho vôle?“ Zveril som sa s touto mojou náročnou otázkou a zároveň dilemou otcovi Eilerovi (P. Eiler bol mojím duchovným sprievodcom), ktorý ma vyzval k tomu, aby som mu opísal môj osobný čas modlitby pred Najsvätejšou sviatosťou. Povedal som mu, že keď som pred Pánom, premýšľam o úryvkoch zo Svätého písma alebo len ticho sedím pred Ním. Popísal som tento čas ako sedenie pod slnkom, ktoré ma mení svojimi lúčmi. Odvtedy som sa snažil byť verný svojmu dennému osobnému modlitbovému času, ktorý som nazval „denné rande s Pánom“.

A hoci občas zaspávam pri modlitbe, nevynechávam tento vzácny čas. Každý deň sa stretám s Ježišom, spoznávam jeho lásku ku mne a jeho láska mňa premieňa. Vo svojej rodine som zažil, ako sa Božie slovo žilo v láske a v tom pokračujem v mojom každodennom živote. Odvtedy, čo tu na Taiwane pôsobím viac ako 18 rokov, sa snažím byť verný svojmu dennému rande s Ním. Som vďačný jeho milosrdnému slovu milosti, ktoré ku mne hovorí v tichu modlitby a meditácie, čo ma naďalej udržuje v mojej misii. Rovnako ako Mária Matka Slova sa aj ja snažím byť ľudom verným nástrojom Jeho Slova.

V súčasnosti, uprostred mnohých hlasov a zvukov, ktoré nám ponúkajú veľa možností a bojujú o našu pozornosť (od mobilných telefónov, počítačov, televízorov, tabletov a ďalších zariadení sociálnych médií) si každý z nás môže zvoliť ten správny hlas, podobne ako Panna Mária, ktorá sa odovzdala Bohu, ktorý túži sa s nami rozprávať tým, že s Ním strávime čas v modlitbe, pozorne ho počúvame a každý deň čítame Sväté písmo, aktívne sa podieľame na zdieľaní biblie a počúvame svedectvá viery iných ľudí. A tak zjednotený s Božou voľou, ako verní služobníci, tiež prejavme svoje fiat k Bohu slovami Márie, našej Matky: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

P. Denis Manzana SVD (Taiwan)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie