Obrátenie sv. apoštola Pavla

„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Mk 16, 15-18

Často pri čítaní tejto výzvy pre Jedenástich obdivujem odvahu a odhodlanie, s ktorým vyšli do sveta a ohlasovali Ježišovo zmŕtvychvstanie, Jeho lásku, čo všetko s Ním zažili, čo …

… videli na vlastné oči. Ako dokázali odolávať rôznym prekážkam, ktorými museli prechádzať, keď sa stretli s odporcami. Keď trpeli v bolestiach tela, vo vnútri jasali, lebo vedeli, že to je na Jeho slávu. Ako prostredníctvom modlitby robili zázraky, a tým tiahli ľudí k Bohu.

„Choďte do celého sveta a hlásajte radostnú zvesť všetkému stvoreniu“ je výzvou samého Ježiša, a to nie len Jedenástim, ale aj mne a aj Tebe. Práve tam, kde teraz bývam, kde mám rodinu, kde pracujem, kde sa stretávam s kamarátmi, kde chodím do kostola. Hovorí mi o tom, aby som vyšla zo svojej komfortnej zóny a urobila čosi navyše. Aby som svojím životom ukázala, že veriť v Neho nie je v dnešnej dobe niečo „čudné“ a „nemoderné“. Niekedy nerozumiem, ako ma Jeho hlas dokáže viesť presne tam, kde má pre mňa a moju rodinu plán niečo zlepšiť a využiť talenty, ktoré mi požehnal. Stáva sa, že keď prekonám seba a urobím o niečo viac, aj keď sa mi naozaj nechce, práve vtedy si to všimne niekto, kto to potrebuje. To sú také malé zázraky v mojom živote, kedy vidím, že to má zmysel, lebo tomu človeku som zlepšila deň a on ho môže zlepšiť niekomu ďalšiemu. A tak posúvame malé zázraky takým jednoduchým spôsobom.

 Aplikácia:

1/ Aké talenty mi boli zverené, aby som ohlasovala evanjelium v tejto dobe?

2/ Aký malý zázrak som dnes zažila?

Jana

vydatá, farmaceut na materskej dovolenke, 29 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie