Zamyslenia

Obrátenie sv. apoštola Pavla

„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“
Mk 16, 15-18

Často pri čítaní tejto výzvy pre Jedenástich obdivujem odvahu a odhodlanie, s ktorým vyšli do sveta a ohlasovali Ježišovo zmŕtvychvstanie, Jeho lásku, čo všetko s Ním zažili, čo …

… videli na vlastné oči. Ako dokázali odolávať
rôznym prekážkam, ktorými museli prechádzať, keď sa stretli s odporcami.
Keď trpeli v bolestiach tela, vo vnútri jasali, lebo vedeli, že to je na
Jeho slávu. Ako prostredníctvom modlitby robili zázraky, a tým tiahli ľudí
k Bohu.

„Choďte do celého sveta a hlásajte radostnú zvesť
všetkému stvoreniu“ je výzvou samého Ježiša, a to nie len Jedenástim, ale
aj mne a aj Tebe. Práve tam, kde teraz bývam, kde mám rodinu, kde pracujem, kde
sa stretávam s kamarátmi, kde chodím do kostola. Hovorí mi o tom, aby
som vyšla zo svojej komfortnej zóny a urobila čosi navyše. Aby som svojím
životom ukázala, že veriť v Neho nie je v dnešnej dobe niečo „čudné“
a „nemoderné“. Niekedy nerozumiem, ako ma Jeho hlas dokáže viesť presne tam,
kde má pre mňa a moju rodinu plán niečo zlepšiť a využiť talenty, ktoré
mi požehnal. Stáva sa, že keď prekonám seba a urobím o niečo viac, aj
keď sa mi naozaj nechce, práve vtedy si to všimne niekto, kto to potrebuje. To
sú také malé zázraky v mojom živote, kedy vidím, že to má zmysel, lebo
tomu človeku som zlepšila deň a on ho môže zlepšiť niekomu ďalšiemu.
A tak posúvame malé zázraky takým jednoduchým spôsobom.

 Aplikácia:

1/ Aké talenty mi boli zverené, aby som ohlasovala evanjelium v tejto dobe?

2/ Aký malý zázrak som dnes zažila?

Jana

vydatá, farmaceut na materskej dovolenke, 29 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie