Piatok 21. august 2020

Dnešné Božie Slovo:

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
Mt 22, 34-40

Zamyslenie:

V tejto stati sa prihovára Ježiš všetkým nám. Farizeji sa snažili akoby skúšať Ježiša po tom čo práve umlčal saducejov. Ježiš v tej chvíli poukazuje na dve najväčšie prikázania, kedy hovorí „Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, dušou a mysľou a v druhom „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Vyjadruje tým aj to, že Ježiš nejde do stretu, ale vyjadruje tým svoju lásku k blížnym aj k tým čo sa stavajú nad Boha a často-krát útočia a útočia. Ježiš túto chvíľu využil aj nato, aby s pokojom učil druhých o láske, ktorá je počiatkom všetkého.

            Často krát aj my v živote zažívame situácie, kedy sme boli poslaný, aby sme boli ako Ježiš. Zažívame situácie, kde máme byť práve tými, čo práve robia „mosty“ a s láskou učia iných o láske aj keď sme postavení do prvej lajny v našom každodennom žití.

Aplikácia:

1/ Snažím sa byť milujúci voči tým čo častokrát sú proti mne ?

2/ Vnímam tieto prikázania ako každodenné alebo ako tie hlavné v mojom živote?

Matúš

slobodný, študent špeciálnej pedagogiky, 23.rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie