Zamyslenia

Piatok 21. august 2020

Dnešné Božie Slovo:

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“
Mt 22, 34-40

Zamyslenie:

V tejto stati sa prihovára Ježiš
všetkým nám. Farizeji sa snažili akoby skúšať Ježiša po tom čo práve umlčal saducejov.
Ježiš v tej chvíli poukazuje na dve najväčšie prikázania, kedy hovorí „Milovať
budeš svojho Boha celým svojim srdcom, dušou a mysľou a v druhom
„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Vyjadruje tým aj to, že Ježiš
nejde do stretu, ale vyjadruje tým svoju lásku k blížnym aj k tým čo sa
stavajú nad Boha a často-krát útočia a útočia. Ježiš túto chvíľu využil
aj nato, aby s pokojom učil druhých o láske, ktorá je počiatkom
všetkého.

            Často krát
aj my v živote zažívame situácie, kedy sme boli poslaný, aby sme boli ako Ježiš.
Zažívame situácie, kde máme byť práve tými, čo práve robia „mosty“ a s láskou
učia iných o láske aj keď sme postavení do prvej lajny v našom každodennom
žití.

Aplikácia:

1/ Snažím sa byť milujúci voči tým čo častokrát sú proti mne ?

2/ Vnímam tieto prikázania ako každodenné alebo ako tie hlavné v mojom živote?

Matúš

slobodný, študent špeciálnej pedagogiky, 23.rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie