Zamyslenia

Zamyslenie na piatok 22. týždňa v Cezročnom období

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v tých dňoch, sa budú postiť.“

Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. A nik nevlieva nové víno do starých mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“

Lk 5, 33-39

Zamyslenie:

Majme „svoje bedrá prepásané a lampy zažaté“; buďme ako „služobníci, ktorí čakajú na návrat svojho pána“ (Lk 12,35). Nebuďme ako tí neveriaci, ktorí hovoria: „Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme“ (1Kor 15,32). Čím neistejší je deň nášho odchodu – smrti, teda opätovné stretnutie s Kristom, tým náročnejšie sú skúšky nášho života, čo by nás malo viesť k pripravenosti, k modlitbe a pôstu.  Náš Pán povedal svojim učeníkom: „Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma.“ (Jn 16,16). Teraz je ten čas, o ktorom povedal: „Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.“ (Jn 16, 20). Žijeme v čase odlúčenia od Pána, ale On sám nám hovorí: „Vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.“ (Jn 16, 22).

Máme nádej, ktorú vkladáme do toho, kto je verný svojmu prísľubu. On nás nenechá bez radosti, kým nebudeme naplnení ohromnou radosťou v deň, keď „budeme ako on, pretože ho budeme vidieť takého, aký je“ (1Jn 3, 2), keď nám nikto tuto radosť nebude môcť vziať.  „Žena keď rodí,“ hovorí Kristus, „ je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.“ (Jn 16,21). Toto je tá radosť, ktorú nám nikto nemôže vziať, a ktorou sa naplníme, keď prejdeme z nášho súčasného chápania viery do večného života. Postime sa a modlime, pretože sme práve teraz v okamihu pôrodu.

Aplikácia:

  • Mám správny vzťah k učeniu o pôste?
  • Viem sa zriekať jedla, mäsa aj počas roka, nie iba v pôste či prvý piatok, či každý piatok?

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie