Piatok 4.týždňa v Cezročnom období

„Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Iní hovorili. „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov!“ Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“
Mk 6, 14-29

Nikto nevedel kto je Ježiš…
…Internet neexistuje a ani žiadna rádiostanica s informáciami…

Rozpráva sa o nejakom zvláštnom mužovi. Robí podivné veci. Vyzerá to, že  má moc. Kto to je? Ani to vlastne nemohli vedieť.

Teraz to viem. Kto by to nevedel? Teoreticky všetko viem, lebo je to zapísané v histórii.

Predstavujem si, že keby som bola jeho súčasníčkou, tak mi nejde do hlavy, že ten čo tu s nami žije, môže byt nič menej ako spasiteľ sveta! Uf. To je proste nepochopiteľné.

Dnes mi je to tiež nepochopiteľné a nepredstaviteľné, že on je ten jediný v celej histórii. Veď toľko je rôznych informácii a výskumov k tejto téme a niektoré také protirečivé a vyzerajú tak pravdivo, že nás môžu zviesť a zaviesť na nejakú inú vieru…

Takže nie som si vlastne celkom istá, či vieme, kto Ježiš vlastne naozaj je.

A ja ho prosím, aby nám to zjavil on sám (a Otec), lebo iná cesta neexistuje. Bože zjav mi pravdu o Ježišovi, aj môjmu manželovi a deťom a mojim bratom.

…Treba vysvetliť Herodesovi kto je Ježiš. Aby sa nestrachoval, že Ján vstal z mŕtvych… Takže otázka znie…

Aplikácia:

1/ Zažil si ho už niekedy tak blízko, aby si pochopil vnútri, kto vlastne naozaj je?

2/ A túžiš po tom?

Jana

vydatá

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie