Zamyslenia

Piatok po 2. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.“
Mt 21, 33-43, 45-46

Zamyslenie:

„Vám sa Božie
kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Nie je to
moderné ani „in“ byť živím príkladom a rozsievačom Božej lásky? Sedím
v kancelárii plnej ľudí a obzerám sa. Podľa prejavov nie je
vidieť ani cítiť že by niekto z nás bol kresťanom. Prispôsobujeme sa
svojmu okoliu a vieru si nechávame na doma, na spoločenstvo, na farnosť.
Prečo sa neveriaci neprispôsobia nám a neobrátia sa k Bohu? Možno preto,
že my sami nežijeme vieru tak aktívne aby sme ich pritiahli. Svätý Vincent De
Paul povedal svojim spolubratom aby išli medzi ľudí a s láskou
a úplne jednoduchým spôsobom hlásali Krista svojím životom a svojimi
skutkami. Žiadne ťažko zrozumiteľné prejavy a prednášky, hoc ako krásne by
sa počúvali a sami by boli považovaný za výnimočných kazateľov. Pretože ľudia
potrebujú rozumieť, vidieť a cítiť. Veľmi sa obával o kresťanstvo vo
Francúzsku a robil všetko pre to, aby sa viera v jeho krajine
obnovila a zveľaďovala. V Európe aj v našej krajine máme veľa
kostolov ktoré sú poloprázdne a niektoré aj zatvorené pre nedostatok
veriacich. A naopak na iných kontinentoch sa slúžia sväté omše na lúkach
lebo nemajú iný priestor.  

Aplikácia:

1/ Som schopný vo svojom okolí (v práci, v škole) nehanbiť sa za svoju vieru a ohlasovať Krista?

2/ Čo konkrétne viem na sebe zmeniť, aby som bol živím dôkazom toho, aké úžasné je žiť s Bohom, aby som pritiahol ľudí k Jeho láske?

Kristína

vydatá, underwriter,
35 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie