Piatok po 2. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.“
Mt 21, 33-43, 45-46

Zamyslenie:

„Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Nie je to moderné ani „in“ byť živím príkladom a rozsievačom Božej lásky? Sedím v kancelárii plnej ľudí a obzerám sa. Podľa prejavov nie je vidieť ani cítiť že by niekto z nás bol kresťanom. Prispôsobujeme sa svojmu okoliu a vieru si nechávame na doma, na spoločenstvo, na farnosť. Prečo sa neveriaci neprispôsobia nám a neobrátia sa k Bohu? Možno preto, že my sami nežijeme vieru tak aktívne aby sme ich pritiahli. Svätý Vincent De Paul povedal svojim spolubratom aby išli medzi ľudí a s láskou a úplne jednoduchým spôsobom hlásali Krista svojím životom a svojimi skutkami. Žiadne ťažko zrozumiteľné prejavy a prednášky, hoc ako krásne by sa počúvali a sami by boli považovaný za výnimočných kazateľov. Pretože ľudia potrebujú rozumieť, vidieť a cítiť. Veľmi sa obával o kresťanstvo vo Francúzsku a robil všetko pre to, aby sa viera v jeho krajine obnovila a zveľaďovala. V Európe aj v našej krajine máme veľa kostolov ktoré sú poloprázdne a niektoré aj zatvorené pre nedostatok veriacich. A naopak na iných kontinentoch sa slúžia sväté omše na lúkach lebo nemajú iný priestor.  

Aplikácia:

1/ Som schopný vo svojom okolí (v práci, v škole) nehanbiť sa za svoju vieru a ohlasovať Krista?

2/ Čo konkrétne viem na sebe zmeniť, aby som bol živím dôkazom toho, aké úžasné je žiť s Bohom, aby som pritiahol ľudí k Jeho láske?

Kristína

vydatá, underwriter, 35 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie