Zamyslenia

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 12-17

Zamyslenie:

„Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Tento verš mi pripomenul
čas predmanželskej prípravy, kedy som si ešte viac ako dovtedy uvedomila ešte
hlbšie rozmery lásky. A to, že „milovať sa navzájom“ je aj o vernosti
až do krajnosti, odpustení a obetavosti. Nevyžadovať si lásku, ak
neprichádza dobrovoľne, ale o trpezlivom čakaní na ňu. O prekonávaní svojich
hraníc, zahryznutí si do jazyka, ako aj o tom milovať toho druhého viac
ako seba a nezastaviť sa v preukazovaní tejto lásky. A to nielen
vo vzťahu k človeku, ktorého sme si vzali, ale aj vo vzťahu k rodičom,
súrodencom, spolubratom či spolusestrám v zasvätenom živote, priateľom,
kolegom i tým, ktorých nerád stretám alebo tým, po stretnutí s ktorými
plačeme v noci do vankúša. Dlhoroční manželia občas vravia, že láska je
proces, zväčša robota. Sv. apoštol Peter nám zasa hovorí, že „predovšetkým
majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“
(1Pt, 4,8).

A možno práve takto
môžem aj ja niekoho zachrániť pre nebo a potom odmena, tak ako je neuchopiteľná,
tak je neopísateľne cenná.

Aplikácia:

1/ Prejavil som dnes niekomu, že ho mám rád ?

2/ Bol som dnes ja ten prvý, ktorý ponúka svoju lásku druhému ?

Simona

vydatá,
právnička, 30 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie