Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21,15-19

Zamyslenie:

Ak si prečítame celú kapitolu 21, všimneme si, že oslovenie “títo”, sa vzťahuje na niektorých učeníkov, medzi ktorými sa nachádzal aj Ján. Ján, ktorý sprevádzal Ježiša celou krížovou cestou, podopieral jeho aj našu matku, keď išla omdlieť, pretože už nevládala zniesť bolesť pri pohľade na svojho syna. A Ježiš sa pýta Petra, ktorý ho tri razy zaprel, či ho miluje väčšmi, ako “títo”. Aká je Petrova odpoveď? Nehovorí: “Áno, Pane, milujem Ťa väčšmi, ako títo.” Je to pokorná odpoveď: “Mám Ťa rád.” Ale bola by táto Petrova odpoveď taká pokorná aj keby Ježiša nezradil?

Krásne na tom je, že Ježiš týmto dáva Petrovi príležitosť odčiniť tri zrady tromi vyznaniami lásky a tak sa oslobodiť.

Aplikácia:

1/ Peter sa po svojej zrade otočil o 180°. Čo urobila Tvoja zrada s Tebou?

2/ Skús dnes úprimne vyznať svoju lásku k Ježišovi.

Manželia Veronika (28 rokov, materská dovolenka) a Matej (28 rokov, informatik)

a Matej (28 rokov, informatik)

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie