Piatok po Popolcovej strede

„K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“
Mt 9, 14-15

Zamyslenie:
Ježiš dáva učeníkom Jána Krstiteľa a farizejom krátko po výroku o potrebe lekára chorým ďalšiu jasnú odpoveď:

pôst v čase radosti z fyzickej prítomnosti živého Boha na Zemi nemá zmysel. Niežeby Ježiš podceňoval pôst, varuje však pred jeho formálnosťou, s akou ho praktizovali farizeji. Apoštoli vidia, počujú, cítia novú zvesť na vlastnej koži, nemôžu sa postiť. To budú robiť neskôr – po Ježišovej obete na kríži.

Vstupom do pôstneho obdobia nás Boh pozýva nielen k hlbšiemu prežívaniu tajomstva ukrižovania a zmŕtvychvstania jeho Syna, ale predovšetkým na cestu obrátenia; k zanechaniu všetkého čo nám berie „ženícha“, všetkého, čo nám bráni žiť v plnosti s Kristom. Je to čas milosti a príležitosti prosiť Boha, aby nám zjavil čo nás od Neho vzďaľuje, čo zaťažuje naše srdce, myseľ, dušu, či telo, a následnej vôle obetovať to a tým priľnúť pevne späť k nášmu Otcovi. Je ale dôležité pýtať sa vo svojom vnútri, či tým chceme osláviť Jeho, alebo seba. Či nie je pôst len inou formou diéty, primárne ozdravovacou kúrou, alebo akciou, ktorou si dokazujeme vlastnú jedinečnosť, keď nás niekto za ňu pochváli.

Chcem dnes aj pôstom odovzdať Pánovi moje prekážky, vrátiť sa k Nemu a dovoliť mu konať v mojom živote, byť soľou zeme…

Aplikácia:

1/ Čím je pôst pre Teba? Čo môžeš spraviť pre svoj plnohodnotný vzťah s Otcom?

Matúš

lekár, ženatý, 42 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie