Zamyslenia

Pondelok, 3.týždeň v Cezročnom období

„Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.
Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“
Mk 2,22-30

V pár riadkoch Svätého písma vidíme ukážku Ježišovej moci, ako dáva…

… veciam poriadok a vlieva pravdu do krivých obvinení. Môžeme obdivovať jeho trpezlivosť a lásku aj voči zákonníkom, ktorí sa ho pokúšajú obviniť zo spolupráce so zlými duchmi. Nemá potrebu do celého sveta vykrikovať, ako a prečo  sa mýlia a tým strhávať na seba pozornosť. Zavolá si ich a zrozumiteľne argumentuje a vysvetľuje, tak aby sa zamysleli nad svojimi slovami a skutkami. Vraví, že ľuďom sa hriechy odpustia, pričom má na mysli aj zákonníkov. Nehovorí im to priamo, čím by naznanačil, že aj oni sú hriešni. Zákonníci sú na takéto obvinenia citliví. Zovšeobecňuje a necháva im priestor, aby si nezatvrdili srdcia, ale sami prišli na to, že myslí aj na nich, že aj ich hriechy budú odpustené. No vystríha pred neodpustiteľným hriechom, pred odmietaním Ducha Svätého… proti zatvrdilému postoju srdcu, ktoré bráni prijať pravého Boha.

Aplikácia

1/ Ak je potreba niekoho napomenúť, robíš to s láskou v srdci?

2/ Nechávaš sa povzbudzovať nekonečnou trpezlivosťou, ktorou Ťa Boh zahrňuje?

Majo

PLC Programátor, 28 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie