Zamyslenia

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“
Mk 8,11-13

Zamyslenie:
Židia mali svoju predstavu o Mesiášovi. Mesiáš, ktorý im pomôže zvíťaziť nad Rimanmi. Mali úplne inú predstavu o tom, aký mal byť …

… a aký vlastne bol.

Chveli sa utvrdiť
v tom či je ten – Bohom vyvolený, poslaný, ale predovšetkým ho chceli
usvedčiť z klamstva a presvedčiť sa o svojej pravde.

Žiadali od neho
znamenia. Keď si Mesiáš, tak sa predveď! Dokáž to… Urob toto… Ukáž
znamenie…

Pokúšali ho.

Lenže Ježiš
neprišiel na zem ako dáky kúzelník, divotvorca, ale ako Vykupiteľ. Robil veľké
veci – uzdravoval na tele i na duchu, rozmnožoval chlieb, tíšil búrku…,
ale nie preto aby sa niekomu zapáčil, alebo len tak na lusknutie prsta, ale
z veľkej milosrdnej, Božej lásky.

Ježiš sa pýtal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie?“ Akoby
povedal: „Necítite, ako vás veľmi milujem? Som tu pre vás teraz a naveky.“

Ja sa často pri
rozhodovaní, či niektorých životných situáciách pýtam: „Pane, ako? Si tu pri
mne teraz?“

Dnešné slovo nám
hovorí o Ježišovi, ktorý prišiel na svet, ako Vykupiteľ. Nechce od nás
nič, len aby sme mu verili a boli s ním.

Túži po našom
otvorenom srdci, pretože chce  nás
preniknúť sebou samým – láskou.

Pozýva nás do
života s ním.

Len sa
rozhliadnime okolo seba a všade uvidíme dotyk Boha.

Aplikácia:

1/ Viem prijať od Pána aj to, ak za niečo prosím a moja modlitba je vypočutá úplne inak?

2/ Snažím sa aj v tento deň prežiť v súlade s Božou vôľou?

Emília

vydatá, informátor/administratívny
pracovník, 58 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie