Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“
Mk 8,11-13

Zamyslenie:
Židia mali svoju predstavu o Mesiášovi. Mesiáš, ktorý im pomôže zvíťaziť nad Rimanmi. Mali úplne inú predstavu o tom, aký mal byť …

… a aký vlastne bol.

Chveli sa utvrdiť v tom či je ten – Bohom vyvolený, poslaný, ale predovšetkým ho chceli usvedčiť z klamstva a presvedčiť sa o svojej pravde.

Žiadali od neho znamenia. Keď si Mesiáš, tak sa predveď! Dokáž to… Urob toto… Ukáž znamenie…

Pokúšali ho.

Lenže Ježiš neprišiel na zem ako dáky kúzelník, divotvorca, ale ako Vykupiteľ. Robil veľké veci – uzdravoval na tele i na duchu, rozmnožoval chlieb, tíšil búrku…, ale nie preto aby sa niekomu zapáčil, alebo len tak na lusknutie prsta, ale z veľkej milosrdnej, Božej lásky.

Ježiš sa pýtal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie?“ Akoby povedal: „Necítite, ako vás veľmi milujem? Som tu pre vás teraz a naveky.“

Ja sa často pri rozhodovaní, či niektorých životných situáciách pýtam: „Pane, ako? Si tu pri mne teraz?“

Dnešné slovo nám hovorí o Ježišovi, ktorý prišiel na svet, ako Vykupiteľ. Nechce od nás nič, len aby sme mu verili a boli s ním.

Túži po našom otvorenom srdci, pretože chce  nás preniknúť sebou samým – láskou.

Pozýva nás do života s ním.

Len sa rozhliadnime okolo seba a všade uvidíme dotyk Boha.

Aplikácia:

1/ Viem prijať od Pána aj to, ak za niečo prosím a moja modlitba je vypočutá úplne inak?

2/ Snažím sa aj v tento deň prežiť v súlade s Božou vôľou?

Emília

vydatá, informátor/administratívny pracovník, 58 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie