Zamyslenia

Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období

„Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli.” On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!” I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny. Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?” On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!” Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu, kto verí.” A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!”
Mk 9, 14-29

Zamyslenie:
My, ľudia dnešnej doby, tiež často konáme ako otec z evanjelia. Keď máme problém, chodíme všelikde, len aby sme našli pomoc, ak nás naučili modliť sa, tak sa aj modlíme, ale často ani neveríme, že to môžeme dostať.

Ty nám však Ježiš vravíš: „Všetko je možné tomu, kto verí.” A
nielen tak veriť ako je v Jak 2, 19 napísané: „Veríš, že Boh je jeden? Dobre
robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa!“ Ty chceš od nás vieru až dôveru, že ty
si Boh mocný, že ty si ten, čo chceš viac naše dobro ako my sami.

Koľkokrát sa mi stalo, že som aj očividne videl pomoc od teba v núdzi v
pravý čas a predsa som neskôr zase pochyboval. Pane, pomôž mojej nevere! Pomôž
mi nezabúdať na predošlé dobrodenia.

Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme
ho nemohli vyhnať my?” On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím,
iba modlitbou.”

Ježišu, ďakujem ti, že ma učíš, ak budem s
tebou v spojení v modlitbe, budú sa mi poddávať aj zlí duchovia.

Mário

slobodný,
junior cxt pracovník, 40 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie