Pondelok po 2. pôstnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ Lk 6,36-38

Zamyslenie:
Keď kráčame denne ulicami, stretávame rôznych ľudí. A máme tendenciu ich súdiť už podľa vzhľadu a ani ich nepoznáme.

Čo robíme pri pohľade na žobrajúcich bezdomovcov. Neodsudzujeme ich tiež hneď ,že si za to môžu sami. A tiež ich nepoznáme. Ale Boh nerobí rozdiely podľa vzhľadu, ale miluje všetkých bez rozdielu. Je k nám milosrdný. Odpúšťa nám našu nepozornosť a nevšímavosť. Je trpezlivý a čaká kedy si uvedomíme, že v tých ľuďoch je On a čaká na náš dar. Dar ktorý je vlastne darom pre nás ako sa priblížiť k Ježišovi. Nesúdiť, neodsudzovať ale bezhranične odpúšťať a dávať sa všetkým .Prijmime tento dar a aplikujme ho na všetkých ľudí denne okolo nás. Dávajme z lásky a stonásobne sa nám to vráti.

Aplikácia:

1/Je pre mňa ťažké vidieť práve v takýchto ľuďoch Ježiša? Nehľadám Ježiša radšej v pohodlí domova medzi priateľmi?

2/ Dokážem ísť okolo nich bez povšimnutia.? Som ochotný sa s nimi rozdeliť a, dať im niečo zo svojho “prebytku“?

Helena

vydatá,6 detí,  živnostník, 58 rokovPrihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie