Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.
Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Jn 3, 1-8

Zamyslenie:

To prečo sa Nikodém rozhodol vyhľadať Ježiša práve v noci malo svoje dôvody. Avšak keď som nad tým dlhšie rozmýšľala táto návšteva v sebe ukrýva krásnu symbolika, práve v noci, počas temna sa Nikodém rozhodne ísť za Ježišom. Je my v našich životoch zažívame množstvo chvíľ, kedy nevidíme svetlo, keď príde smrť blízkeho človeka, v časoch prírodných katastrof, ťažkej choroby… A práve v týchto nociach nášho života stojíme pred rozhodnutím koho chcem vyhľadať v nociach svojho života? Môžeme isť za Kristom ako Nikodém. Kristus večné svetlo vie prežiariť všetku temnotu našich životov.

Aplikácia:

1/ Ku komu sa chcem utiekať v temnotách môjho života?

2/ Verím, že v každej situácii, aj v tých náročných som v Božích rukách?

Veronika

slobodná, 29 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie