Zamyslenia

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Dnešné Božie Slovo:
„Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“
Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.
Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Jn 3, 1-8

Zamyslenie:

To
prečo sa Nikodém rozhodol vyhľadať Ježiša práve v noci malo svoje dôvody.
Avšak keď som nad tým dlhšie rozmýšľala táto návšteva v sebe ukrýva krásnu
symbolika, práve v noci, počas temna sa Nikodém rozhodne ísť za Ježišom.
Je my v našich životoch zažívame množstvo chvíľ, kedy nevidíme svetlo, keď
príde smrť blízkeho človeka, v časoch prírodných katastrof, ťažkej
choroby… A práve v týchto nociach nášho života stojíme pred
rozhodnutím koho chcem vyhľadať v nociach svojho života? Môžeme isť za Kristom
ako Nikodém. Kristus večné svetlo vie prežiariť všetku temnotu našich životov.

Aplikácia:

1/ Ku komu sa chcem utiekať v temnotách môjho života?

2/ Verím, že v každej situácii, aj v tých náročných som v Božích rukách?

Veronika

slobodná,
29 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie