Zamyslenia

SOBOTA 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10,24-33) 

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nás dnes pozýva zamyslieť sa nad vzťahom žiak – učiteľ: „Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána“ (Mt 10,24). Medzi ľuďmi sa nevylučuje, aby študent vynikol nad svojho učiteľa, ktorý ho učil základom v určitej sfére. V histórii, napríklad v umení, také príklady poznáme. Kľúč k najvyššej múdrosti sa však nachádza len v rukách Bohočloveka, Ježiša, a tú môžeme s ním zdieľať a osvojiť si ju na rôznych úrovniach: od veľkého teológa svätého Tomáša Akvinského až po chlapca, ktorý sa pripravuje na prvé sväté prijímanie. Môžeme túto múdrosť dokonca zdobiť, okrášľovať rôznymi ornamentami, ale tie nikdy nebudú predstavovať nič podstatné, čo by mohlo obohatiť vnútornú hodnotu tohto učenia. Naopak, skôr hrozí, že prílišným skrášľovaním a vlastným výkladom upadneme do nejakej herézy.

Musíme si preto dávať pozor, aby sme Ježišovmu učeniu nepridávali nejaké prímesi, ktoré by nás vyčlenili mimo učenia Cirkvi bez akejkoľvek pridanej hodnoty k dobrej správe Evanjelia. Svätý Augustín hovorí: „je dobré zdržiavať sa jedla, ale ešte viac by sme sa mali postiť od omylov“.

Dnešné evanjelium nám tiež otvára oči pre nevyhnutnú skutočnosť, že Ježišov žiak môže byť niekedy nepochopený, čeliť prekážkam alebo byť dokonca prenasledovaný za to, že sa hlási ku Kristovi. Ježišov život bol nepretržitou obranou pravdy. A ak ho dokonca v jednom momente nazvali „Belzebulom“, nie je prekvapujúce, že aj my bývame v hádkach, kultúrnych konfrontáciách či televíznych debatách nazývaní spiatočníkmi. Naša príslušnosť ku Kristovi – Majstrovi, keď nás druhí považujú za kresťanov, je však tým maximálnym uznaním, na ktoré môžeme byť hrdí. Lebo: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 32).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie