Sobota 15. týdne v mezidobí

Sobota 15. týdne v mezidobí

Zamyšlení:

„Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil.“ V této větě vidíme, že ne každý šel za Ježíšem!!! Ti však, kteří našli odvahu za Ním jít (i přesto, že mu Farizeové, přední mužové té doby, usilovali o život), tak byli uzdraveni!!! Dej nám Pane sílu jít za Tebou, ikdyž to pro mé okolí není právě „IN“. Dej, ať najdeme pokoj v Tobě, ať jsme taky uzdraveni, ať se dokážeme zbavit svých závislostí, ať neprosazujeme svou vůli, ať je náš život službou pro druhé (NE honbou za úspěchy a majetkem). Pane! Buď vůle Tvá.

Aplikace:

1/ Důvěřuji Bohu, abych byl i já uzdraven?

2/ Dokážu se oprostit od svého Já a být zde pro druhé?

Tomáš

ženatý, pracovník kvality, 53 let

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie