Sobota 4. týždňa v cezročnom období

„Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“
Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.
Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.
Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.“
Mk 6,30-34

Pane, viem, že všetko, čo píšeš vo svojej Knihe je slovo stále živé, pred 2000 rokmi, i dnes. Potvrdzujú to i dnešné slová evanjelia, vysoko…

… autentické pre dnešok.

Toľko toho denne stíhame. V mobilnom kalendári, či na papieri pripnutom na chladničke nás denne čaká zoznam vecí, stretnutí, aktivít. Dokonca sú tam aj aktivity, ktoré sú, Pane, určite v Tvojich očiach obzvlášť milé: odnesiem oblečenie na charitu, prispejem na misijnú zbierku, pomáham na jesennej brigáde vo farskej záhrade, zúčastním sa katechetického stretka….

Snažím sa využiť plnohodnotne celý deň, aby som stihol všetko potrebné a pritom bol aj užitočný pre druhých. Napokon večer, unavený, k záveru dňa sa modlím. Veľakrát unavený pri večernej modlitbe aj zaspávam.

Áno, v dnešný deň som urobil veľa dobrých vecí pre Krista, no robil som ich s Kristom?

V mojom zozname aktivít ostalo stretnutie s tým Najdôležitejším na samom chvoste.

Som unavený, a veľa vecí som ani nestihol, čo som chcel. A práve tu prichádza Ježiš a posiela dnes svojich učeníkov, aby si našli pokojné miesto a stíšili sa. Aby načerpali.

Pane, prosím Ťa o milosť dokázať sa zastaviť počas dňa a stretnúť sa aspoň v krátkosti s Tebou, stíšiť sa, predložiť Ti všetky svoje plány. Prosím Ťa o múdrosť, aby som pochopil, že rozhovor s Tebou 

nie je strata času, ale získanie času. Je to nový dych a sila do behu, svetlo na cestu,  poriadok do chaosu, pokoj do búrky, je to zisk času.  Čas strávený s Bohom pri Eucharistii, Sv. Písme, pri tichej modlitbe srdca, pri počúvaní..

Čas načerpania, čas prijímania, aby som mal z čoho dávať.

Pane, prosím, aby som čas na stíšenie s Tebou nenechával na náhodu, pomôž mi umiestniť tento čas na popredné miesto do môjho denného zoznamu.

Aplikácia:

1/ Z čoho čerpám počas dňa?

2/ Ako by som si vedel nájsť svoje každodenné „pusté miesto“?

Zuzana

vydatá, rodičovská dovolenka, 40 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie