Zamyslenia

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“

Mk 12,38-44.

Zamyslenie

Zaujala ma prvá časť evanjelia. Prvé čo mi napadlo, boli tieto slová : ,, Prví budú poslední a poslední budú prvými”. Koľko krát aj my chceme, aby ľudia videli naše dobré skutky. Veľa krát pomáhame zo zištných dôvodov, čo ak ho raz budem potrebovať ja? Ježiš prišiel na tento svet, aby nám slúžil a nie dal sa obsluhovať. Táto doba nám dáva príležitosť sa pozrieť pozornejšie do svojho vnútra a zamyslieť sa sám nad sebou. Učme sa od Ježiša. On bol tichý a pokorný srdcom.

Otázky na zamyslenie

1/Som tým ktorý nezištne slúži?  Alebo, som tým, čo kalkuluje pred tým, kým ide niekomu pomôcť?

2/ Navrhni niekomu nezištnú pomoc.

Eva, slobodná kuchárka 48rokov.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie