Zamyslenia

SOBOTA PO DRUHEJ VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evangelium:

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili (Jn 6,16-21).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš môže trochu znepokojiť. Boli sme zvyknutí na Vykupiteľa, ktorý, pozorný voči všetkým druhom ľudskej biedy, neváha siahnuť po svojej božskej moci. Aj v Písme sa práve nachádzame bezprostredne po rozmnožení chlebov a rýb, keď Pán Ježiš nasýtil veľký a hladný zástup. Teraz nás však zneisťuje zázrakom kráčania po vode, ktorým akoby sa chcel predvádzať pred učeníkmi. Tak to však nie je. Ježiš už na začiatku odmietol pokušenie diabla, aby používal svoju božskú moc na vlastné dobro či zisk.

Tým, že Ježiš Kristus kráča po vode, ukazuje svoju vládu nad všetkým, čo je stvorené. Obrazne možno vidieť jeho nadvládu aj nad Zlým, ktorého práve predstavuje temné a rozbúrené more.

Pri tejto príležitosti im Ježiš hovorí: „Nebojte sa.“ (Jn 6, 20). A mohli by sme doplniť jeho slová po poslednej večeri: „dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16, 33). Napokon to isté povedal Ježiš ženám v to veľkonočné ráno, keď vstal z hrobu: „Nebojte sa.“ Prostredníctvom následného svedectva apoštolov si uvedomujeme Ježišovo víťazstvo nad nepriateľmi, hriechom aj smrťou. Preto dnes jeho slová znejú v našom srdci s osobitnou silou, pretože sú to slová Niekoho, kto žije.

Tieto isté slová, ktoré Ježiš adresoval Petrovi a apoštolom, zopakoval aj svätý Ján Pavol II. ako pápež na začiatku svojho pontifikátu: „Nebojte sa.“ Bola to výzva otvoriť svoje srdce, svoje celé bytie Vykupiteľovi, aby sme sa spolu s ním nebáli čeliť útokom Kristových nepriateľov.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Ježiš uprednostňoval skôr skutkami než slovami preukazovať, že je Kristom (Origenes).
  • Scéna kráčania po vode vytvárania určitú paralelu medzi Ježišom a Mojžišom. Mojžiš, Božou mocou, rozdeľuje vody mora a prechádza pomedzi ne po súši; Ježiš jednoducho kráča po mori. On je „ten, ktorý je“ (Benedikt XVI.).
  • Vždy je možnosť sa modliť. Čas cirkvi je časom vzkrieseného Krista, ktorý je vždy s nami (Mt 28,20), bez ohľadu na možné pokušenia. Náš čas je v Božích rukách (KKC 2743).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie